STØT

BROBYGGERNE

Mandag d. 24. april fra kl. 17:00–19:00 holder Brobyggerne generalforsamling i Røde Kors’ lokaler på Blegdamsvej 27, 2100 København Ø.

Vi indkalder hermed alle med interesse for vores arbejde er velkomne, men kun medlemmer i foreningen har stemmeret. Det samlede materiale til behandling på generalforsamlingen er lagt op på vores hjemmeside. Du kan tilgå det ved at klikke her.

For at vi er sikre på, at vi har kaffe nok på kanden, må du gerne tilmelde dig generalforsamlingen ved at klikke her.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges
  4. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen og/evt. suppleanter
  8. Valg af en revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 6 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 5.4. Forslagene kan sendes til hanne@brobyggerne.dk. Du kan læse foreningens vedtægter her.

Efter selve generalforsamlingen holder Özlem Cekic et oplæg om Brobyggerne og de planer og drømme hun har for foreningens arbejde i 2023 og de kommende år.

Vel mødt!

KOM MED når Arbejdermuseet og Foreningen Brobyggerne igen varmer op til Kvindernes Internationale Kampdag med et arrangement spækket med spændende og nuancerende indslag, hvor vi sammen sætter fokus på kvinders ret til egen krop.

Arrangementet afholdes d. 6. marts i Arbejdermuseets flotte festsal fra kl. 19.00 – 22.00.

Det bliver en aften med dialog og kunstneriske indspark fra fremtrædende kvinder på den danske kultur- og debatscene, når vi tager samtalen og debatten om aktuelle emner og dilemmaer i relation til kvindekampen.

I løbet af aftenen kan du bl.a. opleve Lone Hertz læse breve op fra kvinder med uønskede graviditeter før 1973. Herefter vil aftenens program være delt i to, hvor vi først sætter skarpt på emnet om retten til fri abort og spørgsmålet om, hvor grænsen for fri abort skal være. Derefter fokuserer vi på kropsidealer og retten til selv at bestemme over egen krop i forhold til skønhedsoperationer samt de tabuer, der kan være forbundet med dette.

Aftenens program byder bl.a. på interviews og paneldebatter med personer som Ellen Højlund Wibe, Lillian Bondo, Faye Sarmady og Sørine Gotfredsen. Desuden vil der også være underholdning i form af kunstneriske indslag fra både Simona Abdallah og Fallulah.

Læs mere om hele programmet og alle gæsterne her, hvor du også kan købe din billet: https://www.arbejdermuseet.dk/.../min-krop-min-ret.../

Eller se programmet her:

Billetpris: 200 kr. pr. person

Alle billetindtægter går ubeskåret til de kunstnere, der stiller op.

Vi glæder os til at se dig til en inspirerende aften i selskab med nogle af landets skarpeste kvindelige eksperter og aktører, hvor vi i fællesskab fejrer kvindernes kampdag.

Du kan nu ansøge om at komme med på Brobyggeruddannelsen i Roskilde, der starter i marts 2023. Søg senest d. 31. januar 2023.

Læs mere om Brobyggeruddannelsen og ansøg om at komme med her.

Forskellige holdninger og værdier i vores samfund er både et grundvilkår og en kæmpe styrke – hvis vi altså lærer at rumme uenighederne frem for at dæmonisere dem, der ikke mener det samme som os.

Derfor har vi, med stor succes, udbredt Brobyggeruddannelsen over hele Danmark. Nu er turen kommet til Roskilde, og dette bliver den - indtil videre - sidste åbne Brobyggeruddannelse.

På Brobyggeruddannelsen får du en rig og unik mulighed for at arbejde med dine dialogiske kompetencer, blive klogere på hvad der er på spil i konfliktfulde situationer og ikke mindst masser af træning i at bygge bro til dem, du er uenig med.

Uddannelsen forløber over to weekender med en måneds mellemrum, og på anden weekend arbejder deltagerne med at udvikle en brobyggende aktivitet, de skal afholde i deres nærmiljø, når de har færdiggjort uddannelsen. Og her er det kun fantasien, der sætter grænser, fortæller Özlem Cekic:

”Den brobyggende aktivitet kan være alt muligt – alt lige fra en samtalesalon om fordomme, en paneldebat på det lokale bibliotek om noget, der er rører sig i kommunen, eller en fællesmiddag, der skal bygge bro mellem to religioner. Det vigtige er, at de nyuddannede brobyggere får brugt alt det, de har lært, og at de giver det videre i deres lokalmiljøer rundt om i Danmark”.

Brobyggeruddannelsen har allerede været i KøbenhavnAarhus og Aalborg. I 2023 kommer vi til Nyborg og Roskilde. Alle over 18 år kan søge om at komme med. Læs mere om kriterier og praktisk information her.

Forskellige holdninger og værdier i vores samfund er både et grundvilkår og en kæmpe styrke – hvis vi altså lærer at rumme uenighederne frem for at dæmonisere dem, der ikke mener det samme som os. Derfor har vi, med stor succes, udbredt Brobyggeruddannelsen over hele Danmark.

I foråret 2023 afholdes den sidste Brobyggeruddannelse i Roskilde. Og du kan stadig nå at væremed!

Ansøg om at komme med på Brobyggeruddannelsen i Roskilde senest den 31. januar 2023.

Find datoer, læs mere om og ansøg om at komme med her.

Uddannelsen forløber over to weekender med en måneds mellemrum, og på anden weekend arbejder deltagerne med at udvikle en brobyggende aktivitet, de skal afholde i deres nærmiljø, når de har færdiggjort uddannelsen

Brobyggeruddannelsen har allerede været i KøbenhavnAarhus og Aalborg. I 2023 kommer vi til Nyborg og Roskilde. Alle over 18 år kan søge om at komme med. Læs mere om kriterier og praktisk information her.

Forskellige holdninger og værdier i vores samfund er både et grundvilkår og en kæmpe styrke – hvis vi altså lærer at rumme uenighederne frem for at dæmonisere dem, der ikke mener det samme som os. Derfor har vi, med stor succes, udbredt Brobyggeruddannelsen over hele Danmark – og i vinteren 2023 går turen til Nyborg.

Uddannelsen forløber over to weekender med en måneds mellemrum, og på anden weekend arbejder deltagerne med at udvikle en brobyggende aktivitet, de skal afholde i deres nærmiljø, når de har færdiggjort uddannelsen

Brobyggeruddannelsen har allerede været i KøbenhavnAarhus og Aalborg. I 2023 kommer vi til Nyborg og Roskilde. Alle over 18 år kan søge om at komme med. Læs mere om kriterier og praktisk information her.

Vær med når vi markerer, at vores brobyggeruddannelse har været i Nordjylland afsluttes med foredrag med Özlem Cekic, præsentation af de nordjyske brobyggeres initiativer og kåring af den bedste brobyggende aktivitet.

Det foregår d. 14. november kl. 17 i Musikkens Hus i Aalborg. Det er gratis, men tilmelding er nødvendig til sofie@brobyggerne.dk.

Vindernes modtager Brobyggerstatuetten er lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt særligt til Brobyggeruddannelsen. Jens Galschiøt har gennem en lang årrække brugt sit kunstneriske virke til at sætte fokus på fred, menneskerettigheder og miljøproblematikker. Jens har hentet inspiration fra Michelangelo i arbejdet med statuetten.

"Jeg har lånt den stump af Michelangelos værk fra det Sixtinske Kapel, hvor Gud besjæler Adam med sin finger. Det har jeg lavet til den her brobygger-pris, fordi brobygning også handler om at besjæle hinanden på den ene eller anden måde", fortæller han.

Statuetten findes i fem eksemplarer, som gives til idémagerne bag en brobyggeraktivitet, der fortjener særlig ankerkendelse. Indtil videre er to priser uddelt til vinderne i region Hovedstaden og Midtjylland. I København løb Lisbeth Palm Olesen og Mette Stærdahl med prisen (læs priskomiteens begrundelse her), og i Midtjylland var der hele fem dedikerede brobyggere bag vinderprojekterne: Laila, Zainab, Vibeke Risager, Dilek Øztürk og Mohamad Ali Fahs fra Fælleshuset Frydenlund. Læs piskomiteens begrundelse her, og læs Jyllandspostens forsideartikel om Mohamed Ali Fahs projekt "Fra udsat til Anset" her (bag betalingsmur).

Se det fine indslag fra TV2 Nord fra vores uddannelse i Aalborg. Du kan også læse reportagen om ægteparret, der er uenige om alt, og som er deltagere på Brobyggeruddannelsen i Nordjylland.

Billedet ovenfor: Mohamed Ali Fahs er blandt vinderne af Brobyggerstatuetten i Midtjylland.

Billedet til venstre: Generalsekretær i Foreningen Brobyggerne Özlem Cekic og Lisbeth Palm Olesen, som vandt Brobyggerstatuetten for "Bedste Brobyggende Aktivitet" i region Hovedstaden sammen med makker Mette Stærdahl.

Hvordan fordeler vi hjælpen til verdens flygtninge?

Kom til debat med Georg Brandes Selskabet i samarbejde med Brobyggerne i Politikens hus mandag d.12. september kl.16.30.

Verden omkring os er plaget af krige og flygtningestrømme. Nogen kommer langt fra, andre deler vi større fællesskab med. De har alle brug for hjælp, men realiteten er, at vi ikke kan hjælpe alle. Hvad kan vi gøre? Skal der være forskel på hjælpen til flygtninge? Er det naivt at tænke, at alle burde hjælpes lige?   

Der er ingen nemme svar, da problemerne er komplekse og rejser en række etiske spørgsmål. 

Georg Brandes Selskabet har til dette arrangement indgået et samarbejde med Brobyggerne, som Özlem Cekic stiftede med det formål at skabe større forståelse mellem mennesker imellem, og undersøge om det er muligt at have et frugtbart debatforum fremfor et begrænsende. Vi har til dette arrangement inviteret en række mennesker, der alle har enten erfaring med eller holdninger til dette spørgsmål.  

Panelet består af Paula Larrain, Nagieb Kahja og Andreas Kamm.
Merete Pryds Helle og Özlem Cekic er eftermiddagens ordstyrere. 

Arrangementet afholdes i Politikens hus kl.16.30. Dørene åbner kl.16.

Vi håber på at se dig til en vigtig og indsigtsfuld debat!

Køb billet til arrangementet og læs mere her.

Er du nysgerrig på Özlem Cekics fortællinger og gode råd til at tage hul på en svær samtale? Så kom til foredrag og Q&A tirsdag den 21. juni kl. 17:00.

I forbindelse med at Brobyggeruddannelsen i Aarhus afsluttes og kursisterne certificeres som brobyggere, inviterer vi til foredrag og fortællingen på Aarhus Hovedbibliotek Dokk1. Aftenen er i to dele:

17:00-17:45: Özlem fortæller om sine personlige erfaring med svære samtaler og brobygning. Og du har mulighed for at stille hende dine spørgsmål.

18:00-19:00: Deltagerne på Brobyggeruddannelsen fortæller om at afholde brobyggende aktiviteter i deres lokalmiljø. Vi kårer den bedste aktivitet og markerer at gruppen har færdiggjort Brobyggeruddannelsen med en diplomoverrækkelse.

Så hvis du er interesseret i Brobyggernes arbejde, eller vil høre mere om brobygning og at gå ind i de svære samtaler, skal du kigge forbi denne aften. Det er en fantastisk mulighed for at høre Özlems spændende erfaringer, Brobyggernes grundsten, og hvordan vi på Brobyggeruddannelsen uddanner nye brobyggere og omsætter erfaringer til praksis.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne – men husk at bestille din billet via disse links:

🔗 Til foredraget med Özlem

🔗 Til fortællinger fra brobyggerne

Vi glæder os til at se jer i smilets by!


Læs mere om Brobyggeruddannelsen her: https://brobyggerne.dk/brobygger-uddannelsen/

I samarbejde med Dansk Jødisk Museum uddeler Foreningen Brobyggerne for første gang Bent Melchior-prisen. Prisuddelingen finder sted tirsdag d. 15. juni 2022 i Dronningesalen i Den Sorte Diamant.


”Som en person, der har gjort sig umage for at gøre denne verden bedre” – sådan lød overrabbiner Bent Melchiors svar, da han blev spurgt, hvad han ville huskes for.

Bent Melchior-prisen er en årligt tilbagevendende pris, der uddeles af Foreningen Brobyggerne. Prisen hylder ildsjæle, der med vedholdenhed og tålmodighed gør sig umage for at træde ud på broen og gå den anden i møde – med åbenhed, nysgerrighed og kritisk stillingtagen.

Bent Melchior-prisen består af en helt særlig dråbeformet statuette af den danske kunstner Jens Galschiøt. Statuetten er en vandrepokal, der hvert år gives videre af den forrige prismodtager og går dermed i arv fra ildsjæl til ildsjæl. Ud over statuetten vil prismodtageren modtage 10.000 kr. som en ekstra anerkendelse af personens vigtige arbejde.

Prisuddelingen fejres i Bent Melchiors ånd med debatter og dialoger mellem forskellige synspunkter inden for de emner, som særligt optog Bent. Derudover vil der være musikalske indslag og lidt til ganen undervejs.

Find hele programmet og læs meget mere her.

Kom med til generalforsamlingen den 26. april kl. 17-19.

Kære Brobygger-medlem

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen den 26. april kl. 17-19 på Blegdamsvej 27, 2100 København Ø i Røde Kors’ Frivillighus.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har været medlem mindst 30 dage, har stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan alle medlemmer deltage og være med i samtalen.

Dagsorden for ordinære generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges
4. Mangfoldighed i bestyrelsen
5. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og/evt. suppleanter
9. Valg af en revisor
10. Eventuelt

Punkt 5: Regnskab

Revideret årsregnskab for foreningen Brobyggerne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 og Budget for 2022 kan rekvireres af medlemmer ved at skrive til pernille@brobyggerne.dk.

Punkt 7: Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen har forslag til en række vedtægtsændringer, som skal meldes til medlemmerne 14. dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer er her: https://brobyggerne.dk/wp-content/uploads/2022/04/Dagsorden-og-materiale-Generalforsamling-2022-1.pdf

Den væsentligste grund til forslag om vedtægtsændringer er, at Foreningen Brobyggerne ønsker at kunne give skattefradrag til donationer. Det betyder, at vedtægterne skal godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2. Derudover er der præciseringer ift. hvornår man kan ekskludere et medlem og hvornår bestyrelsen skal supplere sig selv i tilfælde af, at bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer. 
Vi har valgt at fjerne mangfoldighed som et punkt på dagsorden til generalforsamlingen, men beholdt formuleringen i vedtægterne, som forpligter bestyrelsen i at tænke mangfoldighed ind, når de udpeger bestyrelsesmedlemmer. Ellers er der sproglige rettelser.

 
Vi glæder os til at se jer!

Özlem Cekic
Generalsekretær, Foreningen Brobyggerne

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.