STØT

BROBYGGERNE

Vær med når vi markerer, at vores brobyggeruddannelse har været i Nordjylland afsluttes med foredrag med Özlem Cekic, præsentation af de nordjyske brobyggeres initiativer og kåring af den bedste brobyggende aktivitet.

Det foregår d. 14. november kl. 17 i Musikkens Hus i Aalborg. Det er gratis, men tilmelding er nødvendig til sofie@brobyggerne.dk.

Vindernes modtager Brobyggerstatuetten er lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt særligt til Brobyggeruddannelsen. Jens Galschiøt har gennem en lang årrække brugt sit kunstneriske virke til at sætte fokus på fred, menneskerettigheder og miljøproblematikker. Jens har hentet inspiration fra Michelangelo i arbejdet med statuetten.

"Jeg har lånt den stump af Michelangelos værk fra det Sixtinske Kapel, hvor Gud besjæler Adam med sin finger. Det har jeg lavet til den her brobygger-pris, fordi brobygning også handler om at besjæle hinanden på den ene eller anden måde", fortæller han.

Statuetten findes i fem eksemplarer, som gives til idémagerne bag en brobyggeraktivitet, der fortjener særlig ankerkendelse. Indtil videre er to priser uddelt til vinderne i region Hovedstaden og Midtjylland. I København løb Lisbeth Palm Olesen og Mette Stærdahl med prisen (læs priskomiteens begrundelse her), og i Midtjylland var der hele fem dedikerede brobyggere bag vinderprojekterne: Laila, Zainab, Vibeke Risager, Dilek Øztürk og Mohamad Ali Fahs fra Fælleshuset Frydenlund. Læs piskomiteens begrundelse her, og læs Jyllandspostens forsideartikel om Mohamed Ali Fahs projekt "Fra udsat til Anset" her (bag betalingsmur).

Se det fine indslag fra TV2 Nord fra vores uddannelse i Aalborg. Du kan også læse reportagen om ægteparret, der er uenige om alt, og som er deltagere på Brobyggeruddannelsen i Nordjylland.

Billedet ovenfor: Mohamed Ali Fahs er blandt vinderne af Brobyggerstatuetten i Midtjylland.

Billedet til venstre: Generalsekretær i Foreningen Brobyggerne Özlem Cekic og Lisbeth Palm Olesen, som vandt Brobyggerstatuetten for "Bedste Brobyggende Aktivitet" i region Hovedstaden sammen med makker Mette Stærdahl.

Hvordan fordeler vi hjælpen til verdens flygtninge?

Kom til debat med Georg Brandes Selskabet i samarbejde med Brobyggerne i Politikens hus mandag d.12. september kl.16.30.

Verden omkring os er plaget af krige og flygtningestrømme. Nogen kommer langt fra, andre deler vi større fællesskab med. De har alle brug for hjælp, men realiteten er, at vi ikke kan hjælpe alle. Hvad kan vi gøre? Skal der være forskel på hjælpen til flygtninge? Er det naivt at tænke, at alle burde hjælpes lige?   

Der er ingen nemme svar, da problemerne er komplekse og rejser en række etiske spørgsmål. 

Georg Brandes Selskabet har til dette arrangement indgået et samarbejde med Brobyggerne, som Özlem Cekic stiftede med det formål at skabe større forståelse mellem mennesker imellem, og undersøge om det er muligt at have et frugtbart debatforum fremfor et begrænsende. Vi har til dette arrangement inviteret en række mennesker, der alle har enten erfaring med eller holdninger til dette spørgsmål.  

Panelet består af Paula Larrain, Nagieb Kahja og Andreas Kamm.
Merete Pryds Helle og Özlem Cekic er eftermiddagens ordstyrere. 

Arrangementet afholdes i Politikens hus kl.16.30. Dørene åbner kl.16.

Vi håber på at se dig til en vigtig og indsigtsfuld debat!

Køb billet til arrangementet og læs mere her.

Er du nysgerrig på Özlem Cekics fortællinger og gode råd til at tage hul på en svær samtale? Så kom til foredrag og Q&A tirsdag den 21. juni kl. 17:00.

I forbindelse med at Brobyggeruddannelsen i Aarhus afsluttes og kursisterne certificeres som brobyggere, inviterer vi til foredrag og fortællingen på Aarhus Hovedbibliotek Dokk1. Aftenen er i to dele:

17:00-17:45: Özlem fortæller om sine personlige erfaring med svære samtaler og brobygning. Og du har mulighed for at stille hende dine spørgsmål.

18:00-19:00: Deltagerne på Brobyggeruddannelsen fortæller om at afholde brobyggende aktiviteter i deres lokalmiljø. Vi kårer den bedste aktivitet og markerer at gruppen har færdiggjort Brobyggeruddannelsen med en diplomoverrækkelse.

Så hvis du er interesseret i Brobyggernes arbejde, eller vil høre mere om brobygning og at gå ind i de svære samtaler, skal du kigge forbi denne aften. Det er en fantastisk mulighed for at høre Özlems spændende erfaringer, Brobyggernes grundsten, og hvordan vi på Brobyggeruddannelsen uddanner nye brobyggere og omsætter erfaringer til praksis.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne – men husk at bestille din billet via disse links:

🔗 Til foredraget med Özlem

🔗 Til fortællinger fra brobyggerne

Vi glæder os til at se jer i smilets by!


Læs mere om Brobyggeruddannelsen her: https://brobyggerne.dk/brobygger-uddannelsen/

I samarbejde med Dansk Jødisk Museum uddeler Foreningen Brobyggerne for første gang Bent Melchior-prisen. Prisuddelingen finder sted tirsdag d. 15. juni 2022 i Dronningesalen i Den Sorte Diamant.


”Som en person, der har gjort sig umage for at gøre denne verden bedre” – sådan lød overrabbiner Bent Melchiors svar, da han blev spurgt, hvad han ville huskes for.

Bent Melchior-prisen er en årligt tilbagevendende pris, der uddeles af Foreningen Brobyggerne. Prisen hylder ildsjæle, der med vedholdenhed og tålmodighed gør sig umage for at træde ud på broen og gå den anden i møde – med åbenhed, nysgerrighed og kritisk stillingtagen.

Bent Melchior-prisen består af en helt særlig dråbeformet statuette af den danske kunstner Jens Galschiøt. Statuetten er en vandrepokal, der hvert år gives videre af den forrige prismodtager og går dermed i arv fra ildsjæl til ildsjæl. Ud over statuetten vil prismodtageren modtage 10.000 kr. som en ekstra anerkendelse af personens vigtige arbejde.

Prisuddelingen fejres i Bent Melchiors ånd med debatter og dialoger mellem forskellige synspunkter inden for de emner, som særligt optog Bent. Derudover vil der være musikalske indslag og lidt til ganen undervejs.

Find hele programmet og læs meget mere her.

Kom med til generalforsamlingen den 26. april kl. 17-19.

Kære Brobygger-medlem

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen den 26. april kl. 17-19 på Blegdamsvej 27, 2100 København Ø i Røde Kors’ Frivillighus.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har været medlem mindst 30 dage, har stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan alle medlemmer deltage og være med i samtalen.

Dagsorden for ordinære generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges
4. Mangfoldighed i bestyrelsen
5. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og/evt. suppleanter
9. Valg af en revisor
10. Eventuelt

Punkt 5: Regnskab

Revideret årsregnskab for foreningen Brobyggerne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 og Budget for 2022 kan rekvireres af medlemmer ved at skrive til pernille@brobyggerne.dk.

Punkt 7: Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen har forslag til en række vedtægtsændringer, som skal meldes til medlemmerne 14. dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer er her: https://brobyggerne.dk/wp-content/uploads/2022/04/Dagsorden-og-materiale-Generalforsamling-2022-1.pdf

Den væsentligste grund til forslag om vedtægtsændringer er, at Foreningen Brobyggerne ønsker at kunne give skattefradrag til donationer. Det betyder, at vedtægterne skal godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2. Derudover er der præciseringer ift. hvornår man kan ekskludere et medlem og hvornår bestyrelsen skal supplere sig selv i tilfælde af, at bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer. 
Vi har valgt at fjerne mangfoldighed som et punkt på dagsorden til generalforsamlingen, men beholdt formuleringen i vedtægterne, som forpligter bestyrelsen i at tænke mangfoldighed ind, når de udpeger bestyrelsesmedlemmer. Ellers er der sproglige rettelser.

 
Vi glæder os til at se jer!

Özlem Cekic
Generalsekretær, Foreningen Brobyggerne

Her hos Brobyggerne er vi rigtig glade for at kunne tilbyde vores medlemmer eksklusive arrangementer, der kan give ny indsigt og viden. Næste arrangement bliver lidt atypisk.

Den 20. april kl. 17.00 til 18.30 rykker vi - for første gang - fyraftensmødet ud af huset og inviterer vores medlemmer med på et helt særligt besøg i Danmarks højeste domstol. Vi er nemlig så heldige, at Torben Melchior vil give os en rundvisning i Højesteret og fortælle lidt om Højesterets historie og ikke mindst rolle i det danske samfund. 

Torben Melchior er jurist og fhv. højesteretspræsident. Vi er så glade for, at han har inviteret os indenfor på et sted, hvor de færreste nok har haft et ærinde. 

Kom med og stil alle de spørgsmål om demokratiet, du brænder inde med. Tilmelding skal ske til kontakt@brobyggerne.dk. Derefter sendes information om mødested på mail.

OBS! Der er et begrænset antal pladser og de fordeles efter først til mølle-princippet. 

Arrangementet er kun for medlemmer, men det kan du blive for 100 kr. om året. Meld dig ind i Brobyggerne her og nyd godt af vores mange medlemsarrangementer: https://brobyggerne.dk/vare/bliv-medlem/ 

Her hos Brobyggerne er vi rigtig glade for at kunne tilbyde vores medlemmer eksklusive arrangementer, der kan give ny indsigt og viden. Det foregår, som altid, i Ubuntu-husets hyggelige rammer på Købmagergade 43, 1. sal, 1150 København K.

Tirsdag den 29. Marts kl. 17.30-18.30 får vi besøg af Ditlev Tamm, forfatter og professor i retshistorie v. Københavns Universitet. Ditlev har, foruden en række af andre bøger, skrevet bogen ”Skabt som mand & kvinde”, der reflekterer over det at klæde sig som det andet køn, og hvordan det langt fra er et moderne fænomen. Og så er han er noget så sjældent som selverklæret konservativ med interesse for køn, queer og crossdressing.

I samtale med Özlem vil Ditlev Tamm dele ud af sine tanker om identitetspolitik, et sprængfarligt felt hvor bølgerne ofte går højt, og dialogen hurtigt kan drukne. Vi oplever alle hvordan nye tanker om køn, identitet og politik deler befolkningsgrupper i samfundet – men hvorfor er det sådan? Hvad siger de nye stemmer i debatten? Og hvordan tager vi dialogen, når det rykker helt tæt på? Alt det, og meget mere, vil Ditlev Tamm belyse denne aften. Så tag en med-brobygger under armen og forbered alle dine gode spørgsmål!

Har du langt til København? Frygt ej – arrangementet vil også blive livestreamet. Se nederst på siden for tilmelding.

Onsdag den 20. April kl. 17.00-18.30 vil Torben Melchior, tidligere højesteretspræsident, vise rundt og svare på spørgsmål, når vi sammen med Torben inviterer indenfor i Højesteret. Der vil være et begrænset deltagerantal. Mere information følger.

Til alle medlemsarrangementer, serverer vi kaffe og gode dialoger. Tilmelding til medlemsarrangementerne skal sendes på mail til kontakt@brobyggerne.dk. Husk at skriv i mailen, hvilket arrangement du ønsker at deltage i, og om du deltager fysisk eller ønsker at følge med på livestream.

Arbejdermuseet og Foreningen Brobyggerne varmer op til Kvindernes Internationale Kampdag, når vi 7. marts kl. 19-22 tager temperaturen på kvindekampen i selskab med kvinder, der alle er med til at gøre kjolen klar til kamp.

Kom med til en aften med dialog og kunstneriske indspark fra fremtrædende kvinder på den danske kultur- og debatscene, når vi samtaler om magt, metoo, krop og kjole. Arrangement foregår i Arbejdermuseets nyrestaurerede festsal, der de sidste 140 år har dannet ramme om utallige politiske og sociale aktiviteter i demokratiets og ligestillings navn – og denne aften er ingen undtagelse!

Özlem Cekic, generalsekretær for Foreningen Brobyggerne, og Linda Nørgaard Andersen, Program- & Publikumschef hos Arbejdermuseet, vil føre dig igennem en aften, hvor vi med historien i rygsækken vil se på nutidens kvindekamp og morgendagens nye mål.

Mød disse kvinder i debatten:

Kunsteriske indslag:

Der vil være indlagt pauser og mulighed for at forsyne sig med drikkevarer og snacks i museets Kaffebar.

Køb billet på Arbejdermuseets hjemmeside.

Du kan se et detaljeret program for aftenen her.

Find facebook-begivenheden og inviter dine venner her.

Brobygger-arrangement den 30. november 2021

Må man som offentlig person blokere folk, der skriver hadske beskeder på nettet – eller er den grimme tone en den af gamet? Har medierne et ansvar for at moderere debatten et bedre sted hen ved fx at slette kommentarer – eller er det censur, hvis de gør det? Og hvordan kan vi alle sammen bidrage til, at samtalen bliver bedre på nettet? Kan man overhovedet være brobygger på sociale medier?  

Alle de spørgsmål kommer på bordet tirsdag den 30. november kl. 17-18.30, hvor Brobyggerne inviterer debat og dialog om den gode tone på nettet. Özlem Cekic snakker med tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen og folketingsmedlem for Enhedslisten Pernille Skipper om mediernes og politikernes ansvar – og så får vi besøg af SoMe-ekspert Katrine Thielke, der giver helt konkrete bud på, hvordan vi alle sammen kan gøre de sociale medier til et bedre sted at være.

Pris: Gratis, men tilmelding nødvendigt

Tid og sted:
Rysensteen Gymnasium
Tirsdag 30. november kl. 17-18.30

Tilmeld dig til arrangementet her:

Brobyggerne har skabt tradition for at afholde en mangfoldig Ramadanmiddag de sidste to år, hvor vi har inviteret personligheder på tværs af religion, politisk ståsted og musik! I 2020 havde vi besøg af Bent Melchior, Isam B, Mattias Tesfaye, Marianne Christiansen, Naveed Baig, Pernille Rosendahl og Poul Madsen. Det, som havde tegnet sig til at være en fredelig og behagelig aften, blev på frygtelig vis afbrudt af et voldsomt angreb fra højereekstremister.

Vi vil aldrig bøje os for volden og truslen. Ellers vil demokratiet tabe. Derfor inviterer vi endnu engang til online Ramadanmiddag i 2021, hvor vi kan fejre højtiden og friheden til forskellighed. I år får vi taler fra Lars Løkke Rasmussen, Pernille Skipper, Kathrine Lilleør, Naveed Baig og Bent Melchior. Undervejs spiller Isam B, Henrik Goldschmidt og Cahit Ece musikalske indslag. Vores generalsekretær Özlem Cekic er selvfølgelig vært for middagen, som vil have ekstra sikkerhedsforanstaltninger.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.