Foreningen BrobyggerneVi er en gruppe af frivillige, der arbejder for at fremme dialog, forebygge had og styrke sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i Danmark.

Støt Brobyggerne


MobilepayStøt Foreningen Brobyggerne med et valgfrit beløb ved at overføre via MobilePay til:

58552

BetternowStøt Foreningen Brobyggerne gennem BetterNow. Her kan du også oprette din egen indsamling til Foreningen Brobyggerne.


#dialogkaffeSiden 2010 har Özlem opsøgt de mennesker, der sender hende hademails. Men hun har også opsøgt mennesker, der gerne vil dialogen og gerne vil være brobyggere. Uanset hvem hun drikker #dialogkaffe med, vil langt de fleste rigtig gerne forstå hinanden.

Men – og der er altid et men – den første reaktion hun får er næsten altid, at det er »de andres« skyld, at man oplever problemer i hverdagen. Formålet med #dialogkaffe er, at vi hver især bliver bevidste om, at vi alle har et personligt ansvar for at insistere på den demokratiske samtale.


Se også:

Aktiviteter


Uddannelse af brobyggere


Trygfonden har støttet Foreningen Brobyggerne i at udvikle en metode til at uddanne 600 elever i at være fremtidens brobyggere. De fire projektskoler var Carolineskolen (jødisk), Al-Hikma Skolen (muslimsk), Randersgade,- og Tingbjerg Skole.

I løbet af Brobyggerugen blev eleverne undervist i, hvordan dialogen kan give nye forståelser, relationer og indsigter om de ting, vi taler om, og de mennesker vi taler med. Undervisningen gøre eleverne bevidste om, at frihed til alle kræver en større tolerance over for det, der er anderledes. På siden Brobyggerugen du finde al relevant undervisningsmateriale, så du kan igangsætte en Brobyggeruge på din skole eller få hjælp fra os til at starte processen.


Le Petit-prisen anvendes til dialogkaffe-tour


Vores forkvinde Özlem Cekic modtog i februar 2016 den sociale ærespris ”Le Petit-prisen” for sit brobygningsarbejde. Med prisen fulgte 15.000 kroner. Samme år modtog hun på Grundlovsdag Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet for sine initiativer med brobygning og dialogkaffe. Stafetten forpligtede hende til at lave et projekt, der sætter fokus på demokrati og folkestyre.

Özlem besluttede sig for at bruge pengene fra Le Petit-prisen til at tage stafetten videre og køre rundt i Danmark for at holde åbne dialogkaffearrangementer.

Her engagerede hun mennesker til at tage et personligt ansvar for at fremme dialogen og samtalen. Hun tog udgangspunkt i egne erfaringer og lagde op til debat samt gav et bud på, hvad vi alle kan gøre for at række hånden ud til mennesker, som vi ikke tror, vi har noget til fælles med.

I forbindelse med dialogkaffe-touren, der nåede ud til alle fem regioner, besøgte Özlem og nogle af bestyrelsesmedlemmerne desuden flygtningeteltlejren i Næstved og gav ”dialogspray” til Daniel Carlsen fra Danskernes Parti.


Samarbejdspartnere:

Aabenraa Bibliotekerne · DOKK1 · Københavns Biblioteker · Næstved Bibliotek og Borgerservice · Frederikshavn Bibliotek · Vartov

Hal Koch-prisen


Danmarks demokratiske Hal Koch-pris gik i 2016 til Özlem Cekic og Foreningen Brobyggerne. Vi er blevet udvalgt til prisen på grund af vores store fokus på at skabe dialog mellem borgere med modsatrettede synspunkter.

”Det er en kæmpe ære og anerkendelse af vores arbejde. Hal Koch er jo samtalens fader og manden, der insisterede på, at demokrati er andet, end når folketinget stemmer rødt og grønt. At det netop var samtalen mellem borgerne, der udgjorde kernen i demokratiet. At mit navn bliver nævnt i sammenhæng med hans er en ubeskrivelig ære”, siger Özlem Cekic.

Hal Koch-pris-udvalget havde mange kandidater i spil, men det var alligevel et let valg, forklarer Rikke Forchhammer, der er medlem af udvalget og forstander på Krogerup Højskole.

”Det brobygger-initiativ, som Özlem Cekic har taget og arbejdet så hårdt for, ligger lige i forlængelse af Hal Kochs tanker og virke, så det var faktisk et nemt valg og et meget enigt pris-udvalg”, fortæller forstanderen.

Dialogkaffe i Grimhøjmoskéen


Sammen med overrabiner Bent Melchior og næstforkvinde Julie Bossow besøgte vores forkvinde Özlem Cekic i efteråret 2016 Grimhøjmoskéen ved Aarhus.

”Jeg besøgte Grimhøjmoskéen, fordi jeg grundlæggende tror på, at vi hver især har et ansvar for ikke at grave grøfter, men bygge broer. Jeg har kritiseret Grimhøj mange gange i pressen, men jeg har aldrig haft en direkte samtale med dem. Da styrken i vores demokrati er samtale, har jeg valgt at besøge dem, da jeg tror på, at holdninger kan ændres med dialog og kritisk debat. Det er vigtigt, at vi har mod til at tale med hinanden og ikke kun om hinanden” siger Özlem Cekic.

Som håbet havde Özlem og Bent en samtale med Grimhøjmoskéen om de gode erfaringer, som jøderne har med at integrere sig i det danske samfund, og hvad muslimerne kan lære af det. De fik også talt om imamernes personlige ansvar for højt og tydeligt at tage afstand fra vold, samt hvor vigtigt det er at overholde lovgivningen i Danmark.

Jeg er #brobygger


Henover sommeren 2017 viste vi hverdagens brobyggere, fordi vi i Foreningen Brobyggerne tror på, at alle er brobyggere på hver deres måde. Alle kunne sende et billede af dem selv ind til os sammen med en kort tekst om, hvordan de var brobyggere. Derudover havde vi selv opsøgt brobyggere på Folkemødet ’17.

Samtalesalon


I 2018 begyndte vi vores samtalesaloner. Første arrangement var en introduktion til Foreningen Brobyggerne og et oplæg ved Özlem Cekic om hendes brobyggerarbejde. Herefter var der mulighed for at fortsætte drøftelserne i grupper.

Til anden samtalesalon havde vi inviteret tidligere overrabbiner, Bent Melchior, til en samtale med ham og Özlem Cekic. Retoriker og medlem af bestyrelsen, Simon Lund-Jensen, modererede samtalen og kom med indspark til samtalen sammen med spørgsmål fra de fremmødte.

Vi ser frem til flere samtalesaloner i 2019!

Om Foreningen BrobyggerneVi er en frivillig forening dannet i sommeren 2016, som grundlæggende tror på, at vi mennesker har mere tilfælles end hvad skiller os ad. Derfor arbejder vi for at bygge broer over de grøfter, som i stigende grad udfordrer sammenhængskraften i det danske samfund.

Vores samfund er påvirket af terror, økonomisk krise og manglende sammenhængskraft. Det nærer frygt og fordomme, som igen forstærkes i et ophedet debatklima, hvor egne holdninger ophøjes til absolutte sandheder, og modstandernes synspunkter slås hårdt ned; i Folketinget såvel som på de sociale medier.

Resultatet? Fordomme, dæmonisering og stadigt dybere kløfter mellem befolkningsgrupper, hvis samarbejde er en afgørende forudsætning for at løse vores samfundsproblemer.

Derfor har vi brug for flere brobyggere: Individer og grupper, der vil mødes med andre befolkningsgrupper, udveksle synspunkter med folk af andre politiske overbevisninger og tale imod ethvert optræk til dæmonisering og had.

Vi har brug for, at folk har mod og vilje til at tale hadfulde ytringer imod og tale mennesker op. Og vi har i særdeleshed brug for, at fremtidens voksne lærer om egne fordomme, så de bliver klar over, at vi mennesker har mere tilfælles, end hvad skiller os ad.

Formålet med Foreningen Brobyggerne er at forebygge had, fremme dialog og styrke sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i Danmark.

Vi vil gøre os umage med at fremme en demokratisk samtale, som hverken er dæmoniserende eller hadfyldt, men til gengæld er både kritisk og konstruktiv.

Konkret vil foreningen markere sig med både handlinger og holdninger:

  • Vi vil inspirere, støtte, opfordre og uddanne borgere til at være brobyggere
  • Vi vil hjælpe skoler med at sætte brobygning på skemaet
  • Vi vil blande os i debatten for at sikre en demokratisk samtale med plads til forskelligheder og uenigheder

 

Formål
Foreningens formål er at forebygge had, fremme dialog og styrke sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i Danmark.

Mission
Foreningen gør sig umage med at fremme en demokratisk samtale, som hverken er dæmoniserende eller hadfyldt, men til gengæld er både kritisk og konstruktiv.

Vision
Foreningens vision er et samfund med plads til forskelligheder og uenigheder, hvor alle føler sig velkomne i en demokratisk samtale, som er både kritisk og konstruktiv.

Özlem Cekic


Forkvinde for Foreningen Brobyggerne

Jeg oplever et Danmark, hvor afstandene mellem mennesker øges. På højre- og venstrefløjen og blandt religiøse grupperinger er tonen skarp og stemmerne hævet.

I befolkningen tager man i stigende grad afstand til hinanden. Især på de sociale medier får sproget en grovere karakter, og man stempler hurtigt hinanden som racister og landsforrædere. Jeg er bekymret for, at vi mister orienteringssansen og vender vreden mod hinanden frem for mod dem, der for alvor truer vores demokrati.

Derfor har jeg siden 2008 medvirket og været initiativtager til en række projekter, hvis formål er at bygge bro mellem befolkningsgrupper.

Bestyrelsen
Özlem Cekic


Forkvinde


Signe Olsen


Næstforkvinde


Julie Bossow


Suppleant


Emek Volkan Gürkan


Kasserer


Simon Lund-Jensen


Bestyrelsesmedlem


Maia Feldman


Bestyrelsesmedlem


Devrim Ülgü


Bestyrelsesmedlem


Vivi Larsen


Bestyrelsesmedlem

Vær med!Foreningen Brobyggerne arbejder i øjeblikket på at få et medlemssystem op at køre. Indtil det sker, kan du gå ind og like os på vores facebookside og invitere dine venner til at gøre det samme. På facebook kan du også se vores kommende frivilligarrangementer, hvor vi håber at se dig. Endelig kan du finde din egen brobygger frem ved i dagligdagen at insistere på den demokratiske samtale og gennem dialogen bygge broer.

Har du lyst til at være frivillig, hører vi rigtig gerne fra dig. Skriv gerne, hvad du godt kunne tænke dig at lave som frivillig og evt. lidt om dine kompetencer.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Navn


Email


Besked


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
Samarbejdspartnere