STØT

BROBYGGERNE

Projekter

Politiken Dialogkaffe
arrangementer

I efteråret 2020 tog Foreningen Brobyggerne på Danmarksturné for at diskutere fem af de mest kontroversielle emner i det politiske landskab netop nu. Er det individets eller statens ansvar at tage klimaets førertrøje på? Styrer identitetspolitik kulturlivet i Danmark? Skal frihed være på bekostning af samfundets sikkerhed? Gud eller videnskab? Hvad skal der til for at være dansk?

I samarbejde med Politiken Fonden, inviterede vi toneangivende opionsdannere til at gentænke måden, vi diskuterer på i de debatter, som splitter os. Vi fik besøg af politikere heriblandt kulturminister Joy Mogensen, folketingsmedlem Pelle Dragsted og partilederne Pernille Skipper og Søren Pape. Derudover debatterede religiøse frontpersoner herunder Bent Melchior, Naveed Baig og Sørine Gotfredsen. Museumsdirektør Jane Sandberg, højskoleforstander Jasper Gramkow, journalist Paula Larrain, forfatter Anne Lise Marstrand og tidl. Journalist Flemming Rose var kulturelle navne som prægede arrangementerne. Vi inviterede også den førende fysiker Holger Bech Nielsen, meteorologen Jesper Theilgaard og CEPOS-økonomen Martin Ågerup.

Vores mål er at samtalesaloner skal blive en institution i lokalsamfundet over hele Danmark. Dialogkaffearrangementerne var derfor spredt over de danske regioner, hvor vi besøgte Oure Højskole, Århus, Kolding, København og Herning. Vi havde inviteret lokale politiske organisationer og andre ildsjæle til at stille spørgsmål undervejs.

Man er først tolerant når man praktiserer det i virkeligheden. Derfor bygger vi bro med konkrete værktøjer når vi afholder vores debatter. Paneldeltagerne skulle præsentere hinanden og fortælle mindst én ting, de var enige med den anden om. Vores generalsekretær Özlem Cekic styrede debatterne stramt med vores fem brobyggerprincipper, som du kan se længere nede på siden. Vi gav publikum stemmekort til at vise om de havde skiftet deres holdning undervejs. Til sidst blev alle debatter afsluttet med en pose kaffe til deltagerne og opfordring til at fortsætte samtalen med én de er uenige med. Læs med herunder for flere detaljer om hvor vi var, hvad vi diskuterede og med hvem.

Kunst og Kultur

På Oure Højskole diskuterede Joy  Mogensen (Kultur- og kirkeminister) og  Jane Sandberg (museumsdirektør)  fremtiden for kulturlivet. Ordstyrerne
bestod af Jasper Gramkow (forstander på Oure Højskole) og generalsekretær Özlem Cekic.

Sikkerhed kontra frihed

Pernille Skipper (Enhedslisten) og Søren Pape Poulsen (Konservative) kom til Århus for at debattere sikkerhed kontra frihed. Özlem Cekic søsatte debatten med et interview med Flemming Rose (tidl. journalist) om udgivelsen af Muhammed-tegningerne og dets konsekvenser for hans frihed.

Klima

Klimadebatten blev sat i højsædet til valget i 2019 og har siden været et midtpunkt i dansk politik. Meningsdannere Pelle Dragsted (Enhedslisten) og Martin Ågerup (CEPOS) medvirkede i en debat, styret af Jesper Theilgaard (klimaekspert) og Özlem Cekic på ENIGMA i København.

Gud eller videnskab

I Herning bestod debattørpanelet af Sørine Gotfredsen (sognepræst), Naveed Baig (Imam), Bent Melchior (tidl. overrabiner) og Holger Bech Nielsen (fysiker). Özlem Cekic var ordstyrer for en tungtvejende debat om de roller, som Gud og videnskab spiller i et demokratisk samfund.

Danskhed

Hvad vil det sige at være dansk? Spørgsmålet forbliver stærkt omdiskuteret på den politiske talerstol. I Kolding inviterede vi Paula Larrain (journalist), Anne Lise Marstrand (forfatter) og Flemming Rose (tidl. journalist) til at diskutere danskhed og om den internationale kritik af Danmark er retfærdig.

TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Arrangementerne havde ikke kunne lade sig gøre uden vores hjælpsomme samarbejdspartnere. Så stort tak for det! ENIGMA, Oure Højskole, Dokk1, Koldinghus og Herning Kirke gav os tag over hovedet, i de kulturelle rum hvor vi mødes i hverdagen. Ikke mindst fik vi doneret økologisk kaffe fra NOR, hvor deltagerne kunne skrive deres kontaktoplysninger på kaffeposer og give til en sidekammerat.

Fem Brobygger-principper

Ram bolden og
hold tonen

Jo mere uenige vi er, jo vigtigere er det, at vi taler om sagen og ikke går efter personen.

Alle holdninger er
lige legitime

Så længe de ikke opfordrer til vold. Giv plads til uenigheden - uden at dæmonisere din modstander.

Synliggør
dilemmaer

Intet er sort/hvidt, og verden er kompleks. For at vi alle kan blive klogere, er det vigtigt at anerkende de dilemmaer, der er.

Lyt til
modargumenter

Uden at motivforske eller fremsætte holdninger eller standpunkter, modstanderen aldrig har fremsat.

Anerkend
tvivl

Tvivl er ikke en svaghed. Giv plads til nuancer og indrøm, når du selv tager fejl eller har ændret holdning.

Brobyggerugen
pilotprojekt 2018

I 2018 udviklede og gennemførte vi en temauge om brobygning for grundskoler med støtte fra Tryg Fonden.

Mere end 500 skoleelever på fire københavnske grundskoler tog del i forløbet, hvor de over fem dage arbejde med bl.a. frygt og konflikter omkring ’andethed’ og fordomme over for andres religion, sprog, kultur, etnicitet, seksualitet, holdninger og grænser. Evalueringen fra pilotprojektet i 2018 viste, at Brobyggerugen flyttede elevernes holdninger til diversitet gennem metodisk undervisning, konkrete aktiviteter og mødet med dialogaktører samt elever fra venskabsskoler. 89% af eleverne gav udtryk for, at de havde fået nye redskaber til at gå i dialog med andre på tværs af forskelle. Derudover blev projektet omtalt positivt i store aviser, herunder bl.a. DR, Kristeligt Dagblad, Politiken og Ekstra Bladet.

Pilotprojektet var en stor succes og har resulteret i, at Trygfonden i 2021 har støttet videreudvikling og udbredelse af Brobyggerugen til flere skoler. Læs mere om Brobyggerugen i 2021-22 herunder.

BrobyggerUDDANNELSEN

Danmark er et samfund, hvor tilliden til institutioner og medborgere på tværs af sociale og politiske skel traditionelt set har været høj. Men i de senere år har vi set en tendens til, at vi blander os mindre og at polariserende fjendebilleder og mistillid fylder mere i debatten. Det påvirker vores forforståelser og forventninger til vores medmennesker. Heldigvis oplever vi også, at mange gerne vil mere dialog og kontakt, men ofte spørger ”hvordan?”.

Det spørgsmål og meget mere er på programmet, når vi i 2022 starter brobyggeruddannelser i hele landet. I perioden 2022-24 vil vi uddanne 200 nye brobyggere, gennemføre 100 brobyggende aktiviteter i hele lander og samle erfaringerne med at bygge bro i en håndbog.

Med Brobyggeruddannelsen ønsker at give den enkelte borger redskaber til selv at tage ansvar for den gode dialog. At øge evne og lyst til at gå i dialog på tværs af forskelligheder. Ikke fordi vi altid skal være enige – tværtimod skaber modpoler dynamik i et demokrati. Vi ønsker i stedet at modarbejde det polariserede debatklima, som domineres af ensidige argumenter, og bevæge os henimod et samfund, hvor vi sammen kan blive klogere på hinanden.

Bliv BROBYGGER PÅ brobyggeruddannelsen!

Et brobyggerforløb består af to weekendkurser, der afholdes i en storby i den region, hvor du er bosiddende. Inspirerende og dygtige underviser udfordrer holdninger, normer og værdier, og deltagerne undersøger andre standpunkter og får praksiserfaring med forskellige greb og metoder – sammen med en mangfoldig deltagergruppe. I forlængelse af kurserne skal du udvikle en brobyggende aktivitet i din organisation, lokalområde eller lign. Foreningen Brobyggerne hjælper til og tilbyder supervision. Efter forløbet modtager du et certifikat og kan fortsætte som frivillig brobygger – på egen hånd eller som en del af Foreningen Brobyggerne.

Se vores LOKATIONER

Kurserne vil afholdes i hvert af landets fem regioner.
Vi afventer de endelige lokationer, så følg løbende med på hjemmesiden!

Lokation
Lokation
Lokation
Lokation
Lokation
Lokation

Vi ville ikke kunne gennemføre Brobyggeruddannelsen uden støtte fra Nordea Fonden og hjælp fra vores uundværlige samarbejdspartnere! Som altid får vi økologisk kaffe fra NOR, hvor deltagere kan skrive deres kontaktoplysninger på bagsiden af posen, og give til en sidemand, de ikke kender.

SAMARBEJDSPARTNERE

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.