STØT

BROBYGGERNE

Brobyggeruddannelsen

Hvorfor en Brobyggeruddannelse?

"Jeg vil gerne drikke dialogkaffe med dem, jeg er uenig med. Men hvordan? Og hvad kræver det?"

De spørgsmål hører vi ofte i Brobyggerne. Mange støtter idéen om dialog som et løsningsredskab, men når uenighederne blusser op, stiger modløsheden og uviljen.

Derfor har vi lavet Brobyggeruddannelsen. Vi ønsker, at flere får redskaber til at sætte handling bag gode intentioner om mere dialog og dermed bidrage til, at værktøjerne og tankerne bag dialog- og brobygningsarbejdet kommer ud og lever – og forhåbentlig kan brede sig som ringe i vandet.

De fleste af os oplever uenigheder hver dag; om så det er hjemme ved spisebordet til familiemiddagen, til et bestyrelsesmøde i andelsforeningen, i en debat på Facebook eller til et personalemøde med kollegaerne.

Uanset hvad der får dig op i det røde felt, ender vi der alle sammen engang i mellem; i de ophedede diskussioner, hvor nuancerne ofte udviskes, og hvor vi mister både lysten og evnen til at lytte til den andens argumenter.

Men dialogen om alt det, vi er uenige om, er vigtig. For mennesker er ikke ens; vi ønsker os forskellige liv, indrettet på forskellige måder. Derfor er vi også uenige om mange ting. Det er et grundvilkår og en styrke. For et fællesskab bliver stærkt, når det består af forskellige mennesker med forskellige interesser, der alligevel sørger for at få plads til alle, og hvor man kan finde fælles løsninger på trods af uenigheder.

HVad er brobyggeruddannelsen?

Brobyggeruddannelsen klæder dig på til dialogkaffemødet. Mødet, hvor du konstruktivt og kritisk går i dialog med dem, du er uenige med, og gør dig umage for at forstå den anden.

Med Brobyggeruddannelsen ønsker vi at styrke dialogen og den demokratiske samtale, og formålet er at styrke enkeltpersoners forudsætninger og motivation for at bidrage til netop dét. Vi tror nemlig på, at forandringen mod bedre dialog og debatklima starter i den enkelte – og at det vil øge og kvalificere den demokratiske deltagelse, hvis flere får evnerne og modet til at insistere på dialog, være nysgerrig overfor andres synspunkter og bygge bro til dem, man er uenig med, forskellig fra eller ikke forstår. På Brobyggeruddannelsen arbejder du derfor med dit eget ansvar og de handlemuligheder, du har, for at forbedre dialogen og udvide fællesskaber i dit eget nærmiljø.

Der er lukket for ansøgninger til uddannelsen i København, men du kan allerede nu ansøge om at deltage i næste forløb, som er i Århus i marts og april 2022. Forløbet består af to weekendkurser efterfulgt af udvikling og afholdelse af en brobyggende aktivitet, som du udvikler sammen med en anden deltager (læs mere nedenfor). Ansøgningsfrist: 30. januar 2022.

I ansøgningsskemaet spørger vi ind til dig og din motivation for at ansøge om at komme med på uddannelsen. Informationen bruges ikke på kurset og deles ikke med andre deltagere, men behandles fortroligt og i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Ansøg om at komme med på
Brobyggeruddannelsen i København 2022

Ansøg
Se Hvor og HVORNÅR

Vi afholder Brobyggeruddannelsen tre gange i 2022 i hhv. København, Aarhus og Aalborg.

København

Første weekend 29. og 30. januar 2022. Lørdag kl. 9-20, søndag kl. 9-15.
Anden weekend 26. og 27. februar 2022. Lørdag kl. 9-20, søndag kl. 9-15.
Begge weekender foregår på Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, 1350 København.

Aarhus

Første weekend 26. og 27. marts 2022. 
Anden weekend 23. og 24. april 2022.
Begge weekender foregår på DJMX, Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N.

Aalborg

Første weekend 27.-28. august 2022. Lørdag kl. 9-20, søndag kl. 9-15. 
Anden weekend 17.-18. september 2022. Lørdag kl. 9-20, søndag kl. 9-15.
Begge weekender foregår på Klostermarksskolen, Dr. Christines Vej 6, 9000 Aalborg. 

Nyborg

Kursus afholdes i 2023. Nærmere information følger i 2022. 

Region Sjælland

Kursus afholdes i 2023. Nærmere information følger i 2022.26.-27. marts 2022 
23.-24. april 2022

DJMX, Aarhus
Region Sjælland 2023. Nærmere information kommer i 2022.
Odense, Region Syddanmark, 2023. Nærmere information kommer i 2022.
27.-28. august 2022
17.-18. september 2022

Klostermarkskolen, Aalborg
29.-30. januar 2022
26.-27. februar 2022 

Gefion Gymnasium, København
Hvad består uddannelsen af? 

Brobyggeruddannelsen består af to hele weekender med cirka en måneds mellemrum og en efterfølgende periode, hvor du sammen med en anden brobygger udvikler en brobyggende aktivitet, som du afholder i dit nærmiljø umiddelbart efter anden weekend. Mellem de to weekender arbejder du med værktøjerne og modtager faglig supervision.

Indhold på to de weekender
Undervisningsformen er en blanding af praktiske øvelser, korte teoretiske oplæg, refleksion og rolle- og samtalespil. Du vil blandt andet afprøve forskellige metoder til at undersøge og debattere holdninger og standpunkter – både dine egne og andres – og du kommer til at arbejde med dine egne fordomme, normer og værdier. Udgangspunktet for din deltagelse er, at du har lyst til at se indad og øve dig i, hvordan du som enkeltperson kan bruge redskaberne. På kurset får du blandt andet:

 • Bevidsthed om dit personlige ansvar, dine egne reaktionsmønstre og handlemuligheder i konfliktfulde situationer

 • Redskaber til at håndtere uenigheder og polariserende udtalelser og ideer til at håndtere hadsk tale og ekstreme ytringer

 • Træning i at gå i dialog, redskaber til at sætte dig i den andens sted og skærpet evnen til at rumme forskellighed.

På Brobyggeruddannelsen vil du både møde konfliktmæglere, retorikere, psykologer og praktikere – alle sammen undervisere med dyb faglighed, og som bidrager med nye perspektiver på demokratisk deltagelse og dialogarbejdet.

Afhold en brobyggende aktivitet efter de to weekender

En vigtig del af Brobyggeruddannelsen er at give dig redskaber til at bruge værktøjerne i praksis og dermed få dialog- og brobyggerarbejdet til at leve, også efter de to weekender. Derfor arbejder du på Brobyggeruddannelsen sammen med en anden deltager om at udvikle en brobyggende aktivitet, som du forpligter dig på at afholde i dit nærmiljø i perioden. Vi laver som udgangspunkt grupperne, men tilmelder du dig sammen med én, du gerne vil udvikle aktiviteten sammen med, kan du skrive det i din ansøgning.

Aktiviteten, I skal udvikle, kan være alt lige fra en samtalesalon på det lokale bibliotek med dialog på samtalemenuen; over en temadag om fordomme i folkeskolen eller på din arbejdsplads; til en fællesmiddag i forsamlingshuset med formålet at bygge bro mellem fx forskellige religioner. Kun fantasien sætter grænser! Det vigtige er, at brobyggerarbejdet bliver bredt ud, og at ideerne og redskaberne, som kurset giver, kommer ud og lever i alle de nyuddannede brobyggeres lokalmiljøer.

Supervision
Alle nye brobyggere tilknyttes en supervisor og deltager i to gruppesupervisioner i perioden efter kursusweekenderne. Her arbejder I videre med brobyggerfagligheden, og I kan få hjælp og sparring til jeres brobyggende aktiviteter.

Ansøg om at komme med på
Brobyggeruddannelsen i København 2022

Ansøg
hvem kan søge om at komme med på uddannelsen?

Brobyggeruddannelsen er for dig, som er fagligt eller personligt optaget af demokratisk deltagelse og af, hvordan brobygning kan bidrage til bedre dialog og debat.

Du behøver ikke arbejde professionelt med temaerne, men vi prioriterer ansøgere, der har en konkret idé eller adgang til at arbejde seriøst med brobygningsværktøjerne efterfølgende – og som har en forudsætning for at få idéerne og værktøjerne til at leve på den anden side af uddannelsesforløbet, uanset om det så er i lokalmiljøet, på en arbejdsplads eller et helt tredje sted.

Vi tror på, at forandringen starter i det enkelte menneske, og derfor tager vi også udgangspunkt i den enkeltes ansvar og handlemuligheder. Derfor er det afgørende, at du har lyst til at arbejde personligt med udgangspunkt i dig selv og dine egne fordomme og konflikter.

PrAKTISK INFORMATION

Hvad koster det?

Fordi Nordea-Fonden og Folketinget støtter projektet, kan vi tilbyde Brobyggeruddannelsen til helt almindelige borgere for 1000 kroner. Pengene dækker fuld forplejning på begge weekender, kompetent undervisning af dygtige fagpersoner og adgang til faglig sparring og supervision efterfølgende. 

Virksomheder og store organisationer der ønsker at sende deres medarbejder på Brobyggeruddanelse, bedes venligst at sende mail til kontakt@brobyggerne.dk for at få et skræddersyet tilbud.

Hvordan søger jeg?

Du ansøger om en plads på uddannelsen ved at udfylde ansøgningsskemaet (klik på "ansøg" ovenfor). I skemaet spørger vi ind til dig og din motivation for at komme med på uddannelsen. Informationen deles ikke med andre deltagere, men behandles fortroligt og i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Du kan ansøge om at komme med på et kursus i den region, du bor i. Ansøgningsrunden til uddannelsen i København er afsluttet, men du kan nu søge om at deltage i næste forløb, som foregår i Århus. Ansøgningsfristen er d. 30. januar 2022.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til Brobyggeruddannelsen, som du ikke fandt svar på her, er du meget velkommen til at skrive til projektleder Sofie Dahl Hansen på sofie@brobyggerne.dk eller tlf. 22346838

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi ville ikke kunne gennemføre Brobyggeruddannelsen uden støtte fra Folketinget og Nordea Fonden. Vi har også fået hjælp fra vores uundværlige samarbejdspartnere! 

 

 • Nordea Fonden
 • Folketinget
 • Samvirkende Menighedsplejer
 • Mærsk
 • Dansk Flygtningehjælp
 • KFUM
 • Grænseforeningen – Kulturmødeambassadørerne
 • DJMX
 • Østifterne
 • NOR kaffe
 • Artvocacy
 • Danske Gymnasier
 • Jødisk Informationscenter
 • Det Sociale Netværk
 • Mino Danmark
 • Boligsocialnet
 • Gefion Gymnasium
Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.