STØT

BROBYGGERNE

Kernefortælling

Med dialog skal broer bygges

Vores demokrati er ikke en selvfølge. Folkestyret er vores fælles ret og mulighed, og vi passer på det ved at deltage, bruge vores stemme og være i dialog. For dialog oplyser os, repræsenterer os og forbinder os på tværs af alt det, der skiller os ad. Derfor skal vi holde den demokratiske samtale i gang og åben for alle, fordi demokratiet blomstrer, når vi giver plads til en mangfoldighed af stemmer, forskellige perspektiver og uenighed.

Foreningen Brobyggerne er sat i verden for at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Vi arbejder for et samfund, der bygger på danske værdier med plads til uenighed og forskellighed. Vi kæmper for at bevare og udvikle demokratiet gennem en fortsat dialog på tværs af skel. Vi kalder det et samtalende demokrati.

Vi behøver ikke være enige

Mennesker er ikke ens; vi ønsker os forskellige liv, indrettet på forskellige måder. Derfor er vi også uenige om mange ting. Det er et grundvilkår, og Brobyggernes forståelse af dialog er ikke konsensussøgende. Et fællesskab bliver styrket, når det består af forskellige mennesker med forskellige interesser og værdier, der alligevel sørger for at få plads til alle.

Vi vil gerne luge ud i fordommene, og den mest effektive ukrudtsbrænder er dialog og tolerance. Derfor arbejder vi for at styrke den ligeværdige dialog mellem folk, der er uenige. Den dialog kan være både kritisk og svær – og det må den gerne være. Uenigheder og konflikter er svære, og vi skal ikke forsøge at undgå dem. Men vi kan blive bedre til at være i dem og håndtere dem på en måde, der søger demokratiske løsninger frem for at grave grøfter.  

Forandringer starter hos os selv

Vi tror på, at forandringen begynder i det enkelte menneske. Derfor er vi optagede af, hvordan vi kan få hvert enkelt menneske til at tage et ansvar, når broerne skal bygges. Det er ikke nok at ville bygge bro, hvis målet er at få den anden til bare at komme over på vores egen side. Vi skal bygge broen og være villige til faktisk at gå ud på den og møde den anden – med åbenhed, kritisk stillingtagen og nysgerrighed.

Vi skal være villig til både at se indad og til at gøre et oprigtigt forsøg på at forstå den andens bevæggrunde. Og dét udgangspunkt – at vi må begynde hos os selv – er grundlæggende for alt, Brobyggerne laver.

Vision

Foreningens vision er et samfund, der bygger på og fremmer de danske traditioner om forskellighed og uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, der er kritisk og konstruktiv.

Mission

Vi kæmper for at gøre Brobyggerne til en massebevægelse, hvor den enkelte borger tager personligt ansvar for samtalen. Målet er ikke, at alle skal blive enige, men at vi skal skærpe evnen til at rumme vores uenighed og forskellighed.

Formål

Det er med stor bekymring, at vi de seneste år har set en stigende mistillid og dyrkelse af fjendebilleder i den offentlige debat. Formålet med foreningen er at fremme dialogen mellem befolkningsgrupper og individer i Danmark.

Broer bygges ikke på en dag

Brobyggernes ambition er at være en bevægelse, hvor vi i fællesskab både tager bladet fra munden, slår ørerne ud og gør os umage for at tolerere forskelligheden. Vi tror på, at ansvaret for det samtalende demokrati ligger både hos den enkelte og i fællesskabet, og derfor arbejder vi i Brobyggerne på begge niveauer. Vi igangsætter projekter og udvikler redskaber, der styrker dialogen og dermed demokratiet, både blandt enkeltindivider og i organisationer og institutioner. Og vi rækker ud til alle – også dem, der har vendt demokratiet ryggen. For vi tror på at insisteren på dialog er vejen til større tilslutning til frihedsrettigheder.

Vi ved godt, at alle problemer ikke løser sig gennem dialog, men vi ved også, at intet løser sig uden. Dialog kræver mod. Vedholdenhed. Tid og tålmodighed. Men er samtidig en kilde til tillid. Kritiske samtaler kan være kontante og hårde, hvilket er et vilkår, der først bliver et problem, når tonen afholder nogle fra at deltage. Konflikter tager tid og giver tid til eftertanke og nye forståelser. Uenighed bidrager til at belyse en problematik fra flere sider. Broer bygges ikke på en dag.

Vi tror på, at alle mennesker har værdi, at alle mennesker er lige, og at alle mennesker har et ansvar for at lytte og ret til at blive hørt. Vores erfaring er, at uanset hvor meget der skiller os ad, så har vi som regel også noget til fælles.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.