Brobyggeruge i grundskolerne


Mennesker fødes åbne og fordomsfri, men allerede i grundskolen sætter børn spørgsmålstegn ved det, de ikke kender. Hvis vi skal sikre en forståelse mellem befolkningsgrupper, er det centralt, at der allerede i skoletiden kommer dialog med og mellem børn om, hvad det vil sige at være forskellig.

Lærerne er de afgørende fagfolk til at danne og uddanne elever til at være fremtidens brobyggere. I 2018 gennemførte vi med støtte fra Tryg Fonden en temauge om Brobygning for over 500 skoleelever. I de kommende år vil vi med en ny bevilling fra Tryg Fonden videreudvikle og udbrede Brobyggerugen til flere københavnske skoler. Projektets mål er at uddanne 40 grundskolelærere og yderligere 500 elever på 5.-8. klassetrin i Brobyggermetoden.

Skal din skole være med i projektet, så kontakt os for at høre mere på kontakt@brobyggerne.dk.

På denne side kan du finde al relevant undervisningsmateriale, så du kan igangsætte en Brobyggeruge på din skole.

Vi håber, at det materiale, vi har udviklet, kan give dig, som underviser, konkrete brobygnings- og dialogundervisning med det formål at bevidstgøre eleverne om, at frihed til alle kræver tolerance over for det, der er anderledes.


MetodekatalogI metodekataloget kan du læse mere om formålet med brobyggerne, samt hvordan de overordnede og specifikke læringsmål er implementeret. Derudover kan du finde konkrete metodeanvisninger til at tilrettelægge undervisningen, pædagogiske overvejelser bag valg af emner og øvelser, samt refleksioner over rollen som underviser i brobygning. Endelig er en konkret Brobyggeruges indhold beskrevet i detaljer, herunder forslag til skema.


UndervisningsmaterialerDag 1

Tema: Demokrati og uenigheder

På den første dag introduceres de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder samt emnet brobygning og demokrati, som skaber rammen for ugen. Her drøfter I bl.a. de fordele, der er forbundet med frihed til forskellighed, og hvordan man kan bruge dialogen til at rumme uenigheder.

Som en del af læringsmaterialet er bl.a. anvisninger til konkrete dialogøvelser, som kan hjælpe dine elever med praksistræning.

Tema: Sprog, der lukker og åbner

Modulet har til formål at styrke dine elevers bevidsthed om, hvordan sprog aktivt kan bruges til at mindske eller øge afstanden mellem mennesker samt give dem en række sproglige greb til at identificere den slags brug.

Som en del af læringsmaterialet er bl.a. anvisninger til konkrete dialogøvelser, som kan hjælpe dine elever med praksistræning.
Dag 2

Tema: Fordomme og forforståelse

På dag 2 introduceres begreberne fordom, forforståelse, outgruppe, ingruppe, majoritet, minoritet og normer. Her drøfter I bl.a. hvordan fordomme skabes, og hvad man kan gøre for at forebygge dem. Derudover ser I nærmere på, hvilken rolle vores forforståelse spiller i mødet med mennesker, og hvordan samtale kan bygge broer.

Som en del af læringsmaterialet er bl.a. konkrete dialogøvelser, som kan hjælpe dine elever til at reflektere over deres egne fordomme.
Dag 3

Tema: Dialog og kommunikation

På dag 3 får dine elever indsigt i, hvordan forestillinger og indre billeder af det, vi taler om, påvirker kommunikationen. Modulet giver eleverne en forståelse af, at man gennem dialog og samtale kan nærme sig hinandens tanker, fortolkninger og indre billeder. Både sine egne og andres billeder og tanker.

Som en del af læringsmaterialet er konkrete dialogøvelser, der kan få eleverne til at være bevidste om deres indre billeder.
Dag 4

Tema: Konflikter og løsninger

På dag 4 sætter I fokus på de normer, der er i samfundet og i grupper. I drøfter bl.a. hvordan det at have forskellige normer kan påvirke måden, man løser problemer på. Ved at synliggøre normer kan man forstå, hvad der fører til fordomme og diskrimination.

Øvelserne og diskussionerne fra læringsmaterialet tjener til at synliggøre og bevidstgøre de forskellige normer, samt at reflektere over, hvordan normer former og begrænser os.
Dag 5

Tema: Mødet med ”de andre”

På dag 5 besøger eleverne ”de andre”. Det kan være en anden skole, hvor elevsammensætningen er anderledes, eller det kan være religiøse, politiske eller frivillige institutioner. Man kan også tilrettelægge egnede repetitionsaktiviteter,lade sig inspirere af øvelseskataloget eller invitere en dialogkorps fra listen. Se metodekataloget under “Eksempel på skema”.
Øvelser og aktiviteter
Her kan du læse mere om konkrete øvelser, til Brobyggerugen, der vil styrke elevernes evne til dialog og til at håndtere frygt og konflikter omkring ’anderledeshed’. Med konkrete øvelser vil eleverne få redskaber til at træffe bevidste valg i forhold til relationer samt sætte fokus på fordomme over for andres religion, sprog, kultur, etnicitet, seksuelle identitet, holdninger og grænser.


BrobyggerspilFormålet med spillet er at fremme den demokratiske samtale mellem deltagerne. En samtale, som hverken er dæmoniserende eller fordomsfuld, men til gengæld er både kritisk og konstruktiv. Spillet er et samtalespil, og hvis du er intresserede i at købe Brobyggerspillet så kan du gøre det via knappen herunder:

Bestil undervisningsmateriale


Det eneste, du skal gøre for at modtage materialet til Brobyggerugen elektronisk, er udfylde formularen herunder. Da vi er interesserede i at høre nærmere om, hvilke skoler som efterspørger det og hvilke tanker, I har om det, må du meget gerne skrive det i besked feltet.

Metodekatalog kan downloades direkte fra denne side. Undervisningsmateriale og Øvelseskatalog er også gratis men sendes på mail. Skriv venligst i besked feltet om du ønsker al materialet eller dele af det tilsendt.


Fornavn


Efternavn


Mail


Skole


Besked


Tak for din bestilling! Du høre fra os hurtigst muligt.
Hov! Der skete en fejl, prøv igen.

Bestil et skræddersyet forløb


Hvis I på din skole ønsker yderligere hjælp, så kan I tilkøbe en række ydelser hos os, herunder:

  • at tilrettelægge temaugen.
  • at kontakte og få aftaler på plads med eksterne dialogkorps og NGO’er i koordination med lærerne.
  • at klæde den større lærergruppe på til at undervise i dialog og brobygning på en eller flere undervisningsdage.
  • at etablere og koordinere kontakten til partner-/venskabsskoler, som også vil arbejde med brobygning på skoleskemaet og koordinere en fælles dag, hvor eleverne mødes og i praksis anvender de tilgange og indsigter, de har opnået gennem undervisningen.

Skriv endelig med behov og forslag, og så finder vi sammen det perfekte forløb for jeres skole.


Brobyggerugen i medierne


Medierne har vist stor interesse for et af Danmarks største brobyggerprojekter, hvor omkring 600 elever er blevet uddannet som brobyggere. Blandt andet er det blevet fortalt, hvordan eleverne modtog undervisning i bekæmpelse af fordomme og konflikter, og hvordan den demokratiske samtale kan være med til at forebygge dæmoniseringer.

Nedenfor følger en række af de medieklip, der har været:


Danmarks Radio:


Özlem Cekic uddanner skoleelever i at bygge bro og nedbryde fordomme.


Kristelig Dagblad:


Bag de højsikrede mure forsøges fordomme nedbrudt.


Politiken:


Når Lea skal hjem i dag, vil hun gå den lige vej - hun er ikke bange for drengene mere.


TV2 Lorry:


Østerbro og Tingbjerg i kædedans bygger bro mellem samfundslag.


Brønshøj-Husum avis:


Fordomme imødekommes med ord.


Ekstra Bladet:


Børn er Paludans reklamesøjle.Både P4 og P1 Orientering lavede reportager fra skolerne.Samarbejdspartnere