STØT

BROBYGGERNE

Fordomsbryderne

Hvorfor Fordomsbryderne? 

Fordomsbryderne er et pilotprojekt, der vil bygge bro mellem unge i og udenfor udsatte boligområder, så de dannes, uddannes og mødes på tværs. Projektet er startet i 2024.

Hver anden dansker mener at indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur (Videnscenter for Integration 2021), og endnu flere er bekymrede for, at integration af indvandrere mislykkes (TrygFonden 2021). Skiftende regeringer har siden 2010 haft særligt fokus på boligområder, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 50% – de såkaldte parallelsamfund – men kun 6% af ikke-vestlige indvandrere i Danmark bor i disse områder. Undersøgelser viser, at selvom ungdomskriminaliteten er faldende og det går fremad med både uddannelse og beskæftigelse, så tror 75% af befolkningen at integrationen går betydeligt værre end den gør.

Det kræver dialog at ændre disse tal og opfattelserne bag. Og det er ikke svært at få øje på det store potentiale for forandring og demokratisk engagement, der findes i ungdommen. Ifølge DUF´s Demokratianalyse (2021) svarede hele 76% af de unge, at de har en holdning til, hvilken retning Danmark og verden skal udvikle sig i. Men for halvdelen af de unge gælder, at de hverken føler, at de har tid eller overskud til at engagere sig.

Målet med projektet er at udvikle de unges engagement og at bygge bro mellem unge, der bor i og udenfor udsatte boligområder, så de kan blive bedre til at være uenige og forskellige samt  få redskaber til selv at tage ansvar for dialogen og for bekæmpelsen af dæmonisering og fordomme.

Brobygning med og mellem unge

Rammerne for Fordomsbryderne er, at modsætninger skal mødes. Det er en gigantisk udfordring og kan være en smertefuld proces, men det er fundamentet for et vitalt og bæredygtigt demokrati. De unge er den kommende generation af demokrater og det er helt afgørende, at de er aktive medspillere og medborgere.

Dæmonisering og fordomme skal bekæmpes med uddannelse og arrangementer, der styrker fællesskabet og dialogen. I projektet trænes unge i at være rollemodeller for andre i deres lokalområde og de inddrages i at udvikle og afholde forskellige aktiviteter på tværs.

Hvem skal med?

  • 80-100 unge i alderen 16-19 år
  • 20-40 familier uden for udsatte boligområder
  • 20-40 familier fra udsatte boligområder

Brobyggerne har udviklet brobyggermetoder gennem vores Brobyggeruddannelse- og Brobyggerugeprojekt, som har mødet med ”de andre” som omdrejningspunkt, og hvor det personlige ansvar er i centrum ift. bekæmpelse og forebyggelse af fordomme, ekkokamre, konflikter mm. I projektet Fordomsbryderne bliver deltagerne trænet i tolerance, dialogiske redskaber og hvordan de kan bruge sproget som en nøgle og ikke en hammer.

Uddannelsesdagene skaber desuden en ramme, hvor de unge lærer hinanden at kende og får en fælles forståelse for de udfordringer, der opstår i møder med andre mennesker. På denne baggrund udvikler og igangsætter de unge selv aktiviteter med støtte og sparring fra faglige supervisorer.

Aktiviteter af og for unge

Aktiviteternes sigte er at få skabt en åben kulturudveksling  indbyrdes i de unges liv gennem deltagelse og dialog. De unge skal sammen være med til at planlægge aktiviteter og det undersøges om der er mulighed for, at de i kortere perioder kan bytte plads på skoler og fritidsaktiviteter og herigennem lære hinandens familier og venner at kende med det formål at kunne tolerere forskellighed og uenighed.

Supervision af unge
For at de unge kan udvikle sig og vokse som rollemodeller, er det vigtigt, at de har en fast person, som udfordringer og ønsker kan vendes med. De skal klædes på til de svære samtaler og mødet med de andre. Et hold af frivillige supervisorer vil vejlede, rådgive og støtte de unge. Supervisorne får også en funktion som mentorer, som deltagerne kan spare med undervejs i projektet.

Unge med i Dialogkorps
De unge inviteres desuden til at blive en del af et Dialogkorps, der kan tage rundt i landet som unge rollemodeller for at dele deres erfaringer og skabe samtaler med plads til uenighed om religion, kultur og værdier. Dialogkorpsene trænes i formidling og arbejder med fortællinger, der tager udgangspunkt i deres erfaringer og nye relationer fra projektets aktiviteter.

Samarbejdspartnere

Projektet Fordomsbryderne (Unge på Tværs) er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond & Hoffmann og Husmans Fond.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.