STØT

BROBYGGERNE

Vinderne fra Brobyggeruddannelsen i Nyborg er kåret

Den 11. maj 2023 fik deltagerne på Brobyggeruddannelsen i Nyborg diplomer. Det nye kul brobyggere har siden uddannelsesweekenderne holdt aktiviteter med fokus på klima, mangfoldighed, tolerance, racisme og diskrimination mellem gymnasieelever, brobygning mellem sårbare unge og beslutningstagere, mellem generationer, kollegaer og naboer/lokalmiljøet.

Jens Galschiøts statuette ”Bedste Bro” gik til en gruppe, som priskomitéen mener fortjener særlig anerkendelse og opmærksomhed. Herunder kan du læse begrundelsen:

Begrundelse for valg af ”Bedste Bro” ved forløbet i Nyborg/Syddanmark 2023

Vinderne har udmærket sig med et ambitiøst projekt, hvor de er gået til en større problematik med en lokal vinkel. De har tænkt brobygning ind på flere niveauer og vist vej for samarbejder på tværs. De har brugt deres netværk, de har banket på døre og de er nået bredt ud.

Danmark bliver ofte fremhævet som verdens lykkeligste land. Det handler bl.a. om at vi borgere har tillid til hinanden og til samfundets institutioner. Måske er det også derfor, vi bekymrer os så meget, når tilliden lider et knæk. Læser man mange nyhedsoverskrifter, kan man let få indtryk af, at tilliden virkelig er under pres. Man taler om tillidskriser alle vegne - på handicapområdet, i embedsværket og jobcentrene, i relationen mellem borgere og politi.

Ifølge den danske ordbog er tillid en”stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget”.

Den følelse har langt størstedelen af landets borgere, når det kommer til politiet. Ifølge politiets egen tryghedsundersøgelse fra 2021 havde 85% af landets borgere tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Og trods tilbagevendende debat om ”tillidskrise mellem borgere og politi”, så har tilliden været stigende de seneste år.

Lidt anderledes ser det dog ud i dens landsdel, hvor vinderaktiviteten fandt sted. I Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor tilliden er signifikant lavere end i andre dele af landet. I Ringsted kommune har blot 79,6% tillid til, at politiet vil hjælpe dem.

Denne statistik har en gruppe brobyggerne måske været med til at ændre en smule, da de sidste weekend holdt deres aktivitet under overskriften ”Tryghed, trivsel og fællesskab”. Ideen til aktiviteten opstod, da det kom dem for øre, at nogle forældre brugte trusler om politiet i deres opdragelse.

Er det en sag for Brobyggere? Ja såmen, mente gruppen. I arbejdet med aktiviteten har de trukket på alle de klassiske brobyggerdyder: De har haft fokus på relationerne, bragt grupper sammen og styrket deres kendskab til hinanden, de har samarbejdet på tværs, udvist nysgerrighed og er gået til problematikken på en undersøgende, oplysende og ikke-fordømmende vis.

De satte sig også ambitiøse mål. De ønskede at aktiviteten skulle bidrage til, at beboerne i området bliver mere trygge ved politiet. At forældre stopper med at ”true” børn med at politiet tager dem og putter dem i fængsel. At der kommer mange til arrangementet og at de lytter.

Det sidste ved vi med sikkerhed blev indfriet: Flere end 130 voksne og børn mødte op i Ahornhallen en lørdag eftermiddag. Her mødte de politi, SSP og en psykolog. Der var klovne og trylleshow, tegnekonkurrence, mad og kage.

Vinderaktiviteten har vist, at meget er muligt, når man samarbejder og investerer i relationer. I valget af vinderne lagde priskomiteen særligt vægt på, at gruppen anlagde en brobyggende tilgang til en svær problemstilling med et arrangement, der kan (og bør!) udbredes til mange andre områder i landet.

Stort tillykke til vinderne af Brobyggerstatuetten Hanata, Hazel, Liselotte, Sheila, Mona og Khadija.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.