STØT

BROBYGGERNE

Generalforsamling i Brobyggerne 2022

Kom med til generalforsamlingen den 26. april kl. 17-19.

Kære Brobygger-medlem

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen den 26. april kl. 17-19 på Blegdamsvej 27, 2100 København Ø i Røde Kors’ Frivillighus.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har været medlem mindst 30 dage, har stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan alle medlemmer deltage og være med i samtalen.

Dagsorden for ordinære generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges
4. Mangfoldighed i bestyrelsen
5. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og/evt. suppleanter
9. Valg af en revisor
10. Eventuelt

Punkt 5: Regnskab

Revideret årsregnskab for foreningen Brobyggerne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 og Budget for 2022 kan rekvireres af medlemmer ved at skrive til pernille@brobyggerne.dk.

Punkt 7: Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen har forslag til en række vedtægtsændringer, som skal meldes til medlemmerne 14. dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer er her: https://brobyggerne.dk/wp-content/uploads/2022/04/Dagsorden-og-materiale-Generalforsamling-2022-1.pdf

Den væsentligste grund til forslag om vedtægtsændringer er, at Foreningen Brobyggerne ønsker at kunne give skattefradrag til donationer. Det betyder, at vedtægterne skal godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2. Derudover er der præciseringer ift. hvornår man kan ekskludere et medlem og hvornår bestyrelsen skal supplere sig selv i tilfælde af, at bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer. 
Vi har valgt at fjerne mangfoldighed som et punkt på dagsorden til generalforsamlingen, men beholdt formuleringen i vedtægterne, som forpligter bestyrelsen i at tænke mangfoldighed ind, når de udpeger bestyrelsesmedlemmer. Ellers er der sproglige rettelser.

 
Vi glæder os til at se jer!

Özlem Cekic
Generalsekretær, Foreningen Brobyggerne

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.