STØT

BROBYGGERNE

Kan du bygge bro mellem unge med forskellige baggrunde? Brænder du for at styrke tolerancen og nedbryde fordomme? Har du frivillig eller professionel erfaring med boligsocialt arbejde? Så er det måske dig - vi leder efter til vores projektteam!  

Du bliver en del af et dedikeret team, som arbejder med projekterne:  

Læs mere om projekterne på hjemmesiden

Dine opgaver bliver bl.a.: 

Vi drømmer om, at du: 

… og så er engageret og brænder for bringe mennesker sammen. 

Det tilbyder vi 
Stillingen er på 15 timer om ugen. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til dine eksamensperioder. Der vil forekomme spidsbelastninger, aftenmøder og rejseaktivitet, og har derfor brug for at også du er fleksibel. 

Brobyggerne er sat i verden for at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Vi er et team på 8 medarbejdere, hvor der er plads til sparring og idéudvikling. Vi bor i hyggelige lokaler midt i København lige ved Rundetårn. Vi har et uformelt arbejdsmiljø og god stemning - også når vi har travlt. Du kan læse mere om os på www.brobyggerne.dk

Søg stillingen senest den 25. februar 2024 ved at sende en ansøgning og CV til ansogning@brobyggerne.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Ebbe Berthelsen Hansen på tlf. 2234 6838 eller ebbe@brobyggerne.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Dyk ned i den dybdegående Zetland-artikel: 'Hvordan kæmper man for fred, når verden er præget af konflikt?' og kom tæt på vores arbejde i Brobyggerne.

Vores utrættelige indsats er nu blevet fanget af journalist Nanna Schelde, der har fulgt Özlem Cekic og Jair Melchior i deres daglige arbejde.

Fra danske folkeskoler til hemmelige topmøder for religiøse ledere, artiklen giver et indblik i, hvordan vi fortsætter med at bygge broer, selv når dialogen synes udfordrende. Lad dig inspirere af vores stræben efter at sikre dialogen, selv i de sværeste situationer.

Du kan læse artiklen her: https://www.zetland.dk/historie/sOLEyWdL-ae6Ewl5D-ecfab

Foto: Marcus Christensen for Zetland

”Det er da sjovt at være medlem nummer 10.000. Jeg er glad på jeres vegne og på dialogens vegne.”

Det er Lene Moody Mortensens sidste fridag i juleferien, og hun er i gang med den sidste oprydning fra julen, da vi ringer fra Brobyggerne og fortæller hende, at hun er medlem nummer 10.000.  

”For mig er dialog den eneste vej frem”, siger hun.

For Brobyggerne har tallet 10.000 længe haft en særlig betydning. I 2019 sad Özlem Cekic og Bent Melchior i hans dagligstue og snakkede. Det var her, at Bent Melchior, som var medstifter af og formand for Brobyggerne, sagde: ”Først når vi har rundet 10.000 medlemmer, kan vi kalde os en folkebevægelse".

På det tidspunkt var der endnu lang vej til de 10.000. Men efter en stille, men støt voksende strøm af medlemmer gennem de seneste måneder, så skete det få dage før jul. Brobyggerne nåede de 10.000 medlemmer.

Lene Moody Mortensen fyldte 60 år sidste forår, og hun mener selv, at hendes livserfaring har gjort hende mere dialogsøgende.

”Man får slebet nogle kanter med årene. Lærer at se det enkelte menneske”.

Lene Moody Mortensen bor i Holbæk og arbejder som logopæd, det vi en gang kaldte for talepædagog. Hun tager rundt til børnehaver, dagplejere og skoler og vejleder personale og forældre i børns sproglige udvikling.

”Det er både etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund, der har brug for hjælp. Og her har jeg jo også oplevet, at man kommer længst med dialog med både personale og forældre", siger Lene Moody Mortensen.

Det var under en julefrokost med nogle venner, at en veninde fortalte, at hun havde meldt sig ind i Brobyggerne.

”Jeg kendte godt til Bent Melchior og Özlem Cekic og deres arbejde med Brobyggerne. Men jeg havde ikke tænkt på det, som noget jeg skulle være med i. Men efter julefrokosten stødte jeg på Brobyggerne på Facebook, og nu kunne jeg tydeligt se, at det er den vej, vi skal. Og så meldte jeg mig ind".

”Jeg har også været lærer og voksenunderviser og kom til at tænke på, hvor meget jeg gennem årene har lært af at omgås mange forskellige mennesker”, siger Lene Moody Mortensen.

Hun kender ikke til andre end veninden fra julefrokosten, som har meldt sig ind i Brobyggerne.

”Men jeg vil gerne gøre reklame for Brobyggerne. Nu har jeg jo også en anledning, når jeg kan fortælle, at jeg er medlem nummer 10.000”.

Er du ikke medlem endnu, kan du melde dig ind her

Har du givet os en donation i løbet af 2023?

Så skal du først og fremmest have tusind tak! Det betyder så meget for os med den gode støtte og opbakning, vi får fra både medlemmer og venner af foreningen.

Brobyggerne har opnået godkendelse efter ligningslovens § 8a. Det betyder, at du kan opnå skattemæssigt fradrag for din donation til os.

Fradraget kræver dog, at vi kender dit cpr.nr., ellers kan vi ikke indberette din donation til SKAT.

Ønsker du at få fradrag for din donation til Brobyggerne, og du ikke allerede har oplyst dette ifm. donationen, kan du ringe til vores daglige leder Hanne Brodersen på tlf. 2273 0193. Hanne vil taste dit cpr. ind i vores donationssystem og derefter indberette din donation til SKAT.

Bemærk, at fristen for dette er den 15. januar 2024, da vi ellers ikke kan nå at indberette rettidigt til SKAT.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fradraget, er du velkommen til at ringe til Hanne eller vores hovednummer: 2234 6892.

Ønsker du at støtte Brobyggerne med en donation, kan det gøres her. Husk at krydse af, hvis du vil have fradrag. Du kan også vælge at støtte Brobyggerne i dit testamente. Læs mere her.

I går modtog professor Jakob Skovgaard-Petersen årets Bent Melchior Pris.

Priskomiteens motivationen for valget af Jakob Skovgaard-Petersen er:

Motivation Bent Melchior-prisen 2023
Det er anden gang, at vi mindes Foreningen Brobyggernes første formand Bent Melchior ved at uddele en pris i Bents navn. Ideen om en pris blev undfanget allerede morgenen efter Bent døde. Kort tid efter, vi havde fået beskeden om, at Bent var død, gik Özlem og jeg gik en tur langs havet. Vi var rørende enige om, at den fineste måde at mindes Bent på ville være at lave en pris i hans navn.
Vi nedsatte en priskomiteen, bestående af venner, familie og samarbejdspartnere der kendte Bent.

Da Bent engang blev spurgt, hvordan han ville huskes, lød svaret: ”som en person, der har gjort sig umage for at gøre denne verden bedre.”

Prisen blev uddelt første gang i sommeren 2022. Første prismodtager var rektor for Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm.

Bent Melchior Prisen består af en helt særlig dråbeformet statuette lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt. Statuetten er en vandrepokal, der hvert år gives videre af den forrige prismodtager og dermed går i arv fra ildsjæl til ildsjæl. Ud over statuetten vil prismodtageren modtage 10.000 kr. kontant som en ekstra anerkendelse af personens vigtige arbejde.

Nok er prismodtageren en ildsjæl. Men i statuettens form, dråben, ligger budskabet om, at en ildsjæl med sin iver kan sprede ringe i vandet. Et enkelt dryp, stort eller småt, kan som bekendt vokse og danne store ringe i det menneskehav, vores samfund består af. Og når statuetten gives videre fra ildsjæl til ildsjæl, er det samtidig en påmindelse om det store hav af mennesker, der hver dag og på hver sin måde ændrer verden til det bedre.

I år er temaet for Bent Melchior Prisen tolerance. For netop nu, hvor der er krig på europæisk jord i Ukraine, og hvor krigen mellem Israel og Hamas raser, er tolerancen udfordret til sit yderste.

Prisen hylder en ildsjæl, der med vedholdenhed og tålmodighed gør sig umage for at træde ud på broen og gå den anden i møde – med åbenhed, nysgerrighed og kritisk stillingtagen.

Bent Melchior Prisen går til ildsjæle, der:

Årets prismodtager har i sit mangeårige virke været fornuftens stemme i en ophedet debat. Altid har modigt insisteret på, at viden om hinanden og med hinanden er den eneste vej i et oplyst demokratisk samfund.

Han har flittigt stillet sin ekspertviden til rådighed i medierne, hvor han med stor indsigt har udlagt emner og problematikker, som har haft potentialer til at tænde adskillige båle. Han har bidraget med nuancer og dilemmaer for at forebygge polariseringen.

Han var i i perioden 2005-2008 direktør for Det Dansk/Egyptiske Dialoginstitut, Han var i flere år i orkanens øje i demokratiets tjeneste, hvor han tålmodigt skulle forklare pressefrihedens principper og dansk kultur til en arabisk offentlighed, samtidig med at han gav udtryk for, at han personligt ikke brød sig om tegningerne. I de mest latente år prøvede han at bygge broen mellem Danmark og de muslimske lande, selvom flertallet var mest interesserede i grave grøfterne.

Da han vendte tilbage til Danmark, indtog han professorrollen, som han har udfyldt lige siden.

Han måtte i 2021 lide den tort, at hans forskning fra Folketingets talerstol af folketingsmedlem Henrik Dahl blev anklaget for at være aktivistisk og hans resultaters validitet blev anfægtet. Selv formåede prismodtageren at insistere på, trods massive personangreb, at han var åben over for enhver form for kritik af hans forskning.

Siden har hans medieoptrædener desværre blevet færre, fordi personangreb slider på en. Det er et stort tab for os alle, da prismodtageren langt mere sjældent er en af de eksperter, som i de brede medier er med til at nuancere og gøre os alle klogere.

Men viden bliver han ved med at producere. Han er en aldeles produktiv forsker, som i årtier har bidraget med mange videnskabelige artikler og bøger.

I 2020 udkom storværket Muslimernes Muhammad – og alle andres – et bogværk på 450 sider som giver en levende og vidtfavnende historie om profeten og den måde, enhver tid har set sine idealer og ideer legemliggjort i Muhammad. Flemming Rose skrev i sin anmeldelse, at det var et vigtigt bidrag til vores debat om islam og muslimernes profet, som varmt kunne anbefales.

Som de fleste nok har gættet, går Bent Melchior Prisen 2023 til professor i islamiske studier ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, Jakob Skovgaard-Petersen.

Vil I sammen med os byde Jakob velkommen på scenen, så han kan modtage den velfortjente hæder.

Læs Jakob Skovgaard-Petersens takketale

Vil du hellere tilbringe foråret på en arbejdsplads end i auditoriet? Interesserer du dig for samfundsspørgsmål, og ser du behov for større demokratisk deltagelse og bedre dialog mellem befolkningsgrupper? Vil du have erfaring med NGO-arbejde inden for metode, planlægning og kommunikation? Så er du måske vores nye akademiske praktikant.

Brobyggerne er sat i verden for at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Vi igangsætter projekter og udvikler redskaber, der styrker dialogen og dermed demokratiet, både blandt enkeltindivider, i organisationer og institutioner. Du kan læse mere om os på www.brobyggerne.dk

Som praktikant hos os får du erfaring med at være akademisk medarbejder i en NGO i rivende udvikling. Du bliver en del af et lille, men ambitiøst projektteam, der pt. består af en projektleder og en studentermedhjælper – og vi forventer at blive flere i løbet af foråret. I starten af 2024 starter vi nye projekter op, som du bliver en del af og kommer til at være med til at forme og løbe i gang.

Dine opgaver:

Vi går op i at dine opgaver afspejler dine interesser og kompetencer, men du vil bl.a. komme til at arbejde med at:

Vi søger dig, der:

Vilkår for praktikstillingen:

Brobyggerne er en aktivistisk og visionær organisation med over 9.000 medlemmer, hvor det, vi hver især kommer med, har stor betydning for vores forening og arbejdsfællesskab. Vi elsker at diskutere højaktuelle emner og grine sammen, selvom vi har travlt. Vi holder til i det centrale København og deler fællesfaciliteter med andre tværkulturelle organisationer.

Ansøgning

Ansøgningsfrist søndag den 26. november 2023. Vi forventer at holde samtaler i uge 48. Send en kort motiveret ansøgning og CV til ansogning@brobyggerne.dk. Skriv ”Projektpraktikant” i emnefeltet.

Kontakt projektleder Ebbe Bertelsen på ebbe@brobyggerne.dk / tlf. 2234 6838, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hvordan håndterer vi så den polarisering, som krig og konflikt i udlandet kan afføde herhjemme?

Det spørgsmål vil være omdrejningspunktet for Brobyggernes arrangement. Det foregår allerede på tirsdag d. 17. oktober kl. 17:00–19:00 på Johan Borups Højskole. Og vi vil meget gerne have dig med,

Overrabiner og formand for Brobyggerne Jair Melchior og generalsekretær Özlem Cekic tager samtalen.

Køb din billet her: Billet: Konflikt og sameksistens - Brobyggerne

Brobyggernes mission er at skabe dialog, forståelse og tolerance mellem mennesker med vidt forskellige holdninger, værdier og levemåder. Vi arbejder for at nedbryde ekkokamre, fordomme og polarisering. Heldigvis går arbejdet hastigt fremad, og Brobyggerne vokser. Derfor leder vi efter en kommunikations- og kampagneansvarlig, der kan bevare overblikket, holde tempoet og varetage en bred opgaveportefølje for at hjælpe os med at øge kendskabet og få flere medlemmer.

Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaring fra en NGO, en organisation eller et politisk parti med at engagere mennesker til handlinger online og offline. Du er i hvert fald ikke bange for at gå foran, når kampagner, projekter, events, medlemshvervning eller partnerskaber skal kommunikeres ud til omverden. Du har ansvaret for at drive processerne med støtte fra sekretariatet og generalsekretæren Özlem Cekic.  Vi kan tilbyde en spændende hverdag med mange forskellige opgaver.

Din faglige profil

Vi ved godt, at vi beder om meget. Men optimalt matcher din profil et eller flere af følgende:

Dine primære opgaver

Det tilbyder vi

Vi er en lille organisation, så det, du kommer med som menneske, er i høj grad med til at forme os. For at lykkes er det afgørende, at vi løbende hjælper hinanden på kryds og tværs med øvrige opgaver og aktiviteter, og det skal du have lyst til at være en del af. Vi prioriterer det gode kollegaskab meget højt.

Jobbet er fuldtid, men vi er åbne for ønske om deltid - og gerne med hurtig tiltrædelse.

Arbejdsstedet er centralt i København i UBUNTU-huset på Købmagergade 43, 1. sal.

Ansøgning

Alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge. Send din ansøgning vedlagt CV på ansogning@brobyggerne.dk, senest 5. november 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 14. og 16. november.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig leder Hanne Brodersen på hanne@brobyggerne.dk / tlf. 2273 0193.

Du kan læse mere om os: brobyggerne.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Er du stærk på SoMe og kan lide at lave videoer, så er det dig vi mangler.

Vi har brug for hjælp til at øge kendskabet til Brobyggernes aktiviteter. Er du klar til at prøve kræfter med vidt forskellige kommunikationsopgaver - så vil vi elske at have dig med ombord.

Vi har travlt med spændende projekter og aktiviteter. Derfor søger vi en dygtig studentermedhjælper, der er skarp til kommunikation.

Du bliver involveret i:

Vi drømmer om, at du:

… og så er du selvfølgelig empatisk, engageret og brænder for brobygger-projektet ligesom os andre.

Vi tilbyder

Jobbet er på gennemsnitlig 15 timer om ugen. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til dine eksamensperioder.

Vi er et lille team, der brænder for vores arbejde. Vi går op i at have en sjov hverdag med masser af plads til sparring og idéudvikling – også når vi har travlt. Vi bor i hyggelige lokaler midt i København, lige ved Rundetårn.

Søg jobbet

Send din ansøgning til os, så vi har den senest den 14. oktober 2023. Skriv en kort, motiveret ansøgning, vedhæft dit CV, og send det hele til ansogning@brobyggerne.dk.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte daglig leder Hanne Brodersen på tlf. 22 73 01 93 eller hanne@brobyggerne.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Spørgsmålet om ytringsfrihed har endnu engang indtaget den centrale plads i den offentlige debat. De seneste ugers koranafbrændinger efterfulgt af regeringens bebudede juridiske opgør med dem har atter rejst spørgsmål som:

Er der grænser for ytringsfriheden? Bør der være det, når det kommer til religion? Og giver det overhovedet mening at tale om ytringsfrihed, når det handler om bogafbrændinger?

Vi har inviteret nogle af de skarpeste eksperter til en dialog, hvor vi giver plads til nuancer og dilemmaer:

Jakob v. H. Holtermann, lektor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet

Jair Melchior, overrabbiner i Danmark

Nina Palesa Bonde, formand for Dommerfuldmægtigforeningen

Sten Schaumburg-Müller, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet

Dialogen modereres af Brobyggernes generalsekretær Özlem Cekic.

Det foregår mandag d. 18. september 2023 kl. 19:00–21:00 på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Du tilmelder dig ved at klikke her

Det er vigtigt for os at alle har mulighed for at være med. Derfor er arrangementet gratis. Men vi håber at du vil, hvis du kan, støtte vores arbejde:

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.