STØT

BROBYGGERNE

um
a
ge

Bent Melchior Prisen:
En hyldest til ildsjæle

Da overrabbineren Bent Melchior blev spurgt, hvordan han ville huskes, lød svaret: ”som en person, der har gjort sig umage for at gøre denne verden bedre.”

Bent Melchior Prisen er en årligt tilbagevendende pris, der uddeles af Brobyggerne, og i år er temaet tolerance. Prisen hylder ildsjæle, der med vedholdenhed og tålmodighed gør sig umage for at træde ud på broen og gå den anden i møde – med åbenhed, nysgerrighed og kritisk stillingtagen.

Bent Melchior Prisen går til ildsjæle, der:

gør sig umage for at gøre verden bedre
arbejder for at fremme dialogen mellem mennesker med forskellige menneskesyn og verdensopfattelser
er eksponent for menneskers grundlæggende rettigheder og respekten for den enkeltes værdighed
udviser tolerance, åbenhed og nysgerrighed over for andre menneskers ståsteder

Bent Melchior prisen 2024

Moltkes Palæ

UDSATTE OG VÆRDSATTE
Vi ser ofte udsatte mennesker som modsatte af os selv, ikke som medmennesker. Deres livsvalg og -vilkår adskiller sig så meget, at vi nemmest ignorerer dem. De bliver usynlige for vores blik, selv når de er lige foran os. Medborgere, vi ikke sætter pris på, mister selvværdet.

Det vil Brobyggerne vende på hovedet med årets Bent Melchior Pris og en festaften med overskriften ”Udsatte og værdsatte”, hvor vi sætter mennesker på kanten i centrum og hylder en særlig ildsjæl, som har gjort en forskel med sit arbejde for netop udsatte mennesker.

Temaet for årets prisuddeling udspringer af Bent Melchiors utrættelige virke og interesse for udsatte medborgere uanset deres baggrund og historie. Melchiors stod altid på de udsatte og udskældtes side og for ham var solidaritet ikke bare et ord, han brugte i sin festtaler. Han var solidarisk med de udsatte, med dem der var på flugt og dem som blev dæmoniseret.

 

Indstil en Ildsjæl

Hvem skal vinde Bent Melchior Prisen 2024 for sit arbejde med udsatte mennesker?

Mennesker på kanten står heldigvis ikke altid alene. Der er mange ildsjæle, som gør en mærkbar forskel for udsatte medborgere, enten gennem deres arbejde eller som frivillige.

Derfor har vi brug for din hjælp. Hvem synes du i særlig grad fortjener at blive anerkendt for sin indsats?

Send os din indstilling her og vær med til at hylde en ildsjæl.

Deadline for indstillinger er den 31. august 2024. Årets modtager af prisen vælges af en priskomité nedsat af Brobyggernes bestyrelse.

Hvorfor Bent Melchior-prisen?

Hvem var Bent Melchior?

Bent Melchior (1929-2021) var en fremtrædende religiøs leder. Han blev af mange set som en faderfigur, der fordomsfrit kæmpede for at gøre verden bedre. Han kæmpede blandt mange andre ting for bedre forhold for flygtninge og forsvarede religiøse mindretals rettigheder i Danmark.

Bent Melchior blev født i 1929 i byen Bytom, dengang en del af Tyskland, af danske forældre. I 1933 vendte familie tilbage til Danmark, men som 14-årig måtte Bent sammen med sin familie flygte til Sverige. Efter Danmarks befrielse vendte familien tilbage til Danmark. Bent blev student fra Frederiksberg Gymnasium i 1947. Efter et mislykket forsøg på at læse til jurist, tog han rabbineruddannelsen i England. Fra 1963 var han rabbiner ved det Mosaiske Trossamfund i København, hvor han i 1969 blev overrabbiner; en post han beholdt frem til sin pensionering i 1996.

Bent havde stor indflydelse på det jødiske miljø og oversatte Mosebøgerne til dansk. Efter sin pensionering fortsatte han ihærdigt sit arbejde for demokrati og menneskerettigheder og engagerede sig i humanitært arbejde for foreninger som Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International og Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Han var ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og modtog bl.a. Staten Israels hæderstegn. Bent var gift med Lilian Melchior, som han fik fire sønner med. 

Se også kortfilmen "Stemmer i stilheden", som Humanity in Action har lavet om Bents og hans families flugt til Sverige under 2. verdenskrig.

Bent og Özlems venskab

I 2010 deltog Bent Melchior ved en middag, der blev holdt i Folketinget i anledning af den muslimske højtid Ramadanens afslutning. Bag arrangementet stod Özlem Cekic, der i dag er generalsekretær i Foreningen Brobyggerne. Mødet mellem de to blev begyndelsen på et helt særligt venskab, der næredes af det, de begge kæmpede for: at forbedre vilkårene for sameksistens i et flerkulturelt samfund. Sammen rejste Bent og Özlem Danmark tyndt for at fortælle deres historier og give deres fælles bud på, hvordan vi kan arbejde med dialog og tolerance – og i fællesskab skærpe evnen til at rumme vores forskelligheder. I 2015 modtog de NFS Grundtvigs Pris for deres interreligiøse arbejde, og i 2019 stiftede de Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe. Bent var formand for foreningens bestyrelse, indtil han gik bort den 28. juli 2021.

Er du blevet nysgerrig på venskabet mellem Bent og Özlem? Anders Jerichow (kommentator, journalist og forfatter) har skrevet bogen Brobyggere, som er en samtale- og reportagebog om de to ildsjæle og deres kamp for demokratiet. Læs mere om bogen her.

Prisen – en statuette af
Jens Galschiøt

Bent Melchior Prisen består af en helt særlig dråbeformet statuette lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt. Statuetten er en vandrepokal, der hvert år gives videre af den forrige prismodtager og dermed går i arv fra ildsjæl til ildsjæl. Ud over statuetten vil prismodtageren modtage 10.000 kr. kontant som en ekstra anerkendelse af personens vigtige arbejde.

Nok er prismodtageren en ildsjæl. Men i statuettens form, dråben, ligger budskabet om, at en ildsjæl med sin iver kan sprede ringe i vandet. Et enkelt dryp, stort eller småt, kan som bekendt vokse og danne store ringe i det menneskehav, vores samfund består af. Og når statuetten gives videre fra ildsjæl til ildsjæl, er det samtidig en påmindelse om det store hav af mennesker, der hver dag og på hver sin måde ændrer verden til det bedre

Læs mere

Priskomiteen

Özlem Cekic

Generalsekretær i Brobyggerne

Jair Melchior

Overrabiner, Bent Melchiors barnebarn og bestyrelsesformand i Brobyggerne

Alan Melchior

Bent Melchiors søn

Jane Mylenberg

Tidl. formand i Brobyggerne

Per Magid

Advokat og ven af Bent Melchior

Ulla Skorstengaard

Fhv. sognepræst i Gilleleje Sogn

Anders Jerichow

Journalist og forfatter til bogen Brobyggere

tole
ra
nce

Aftenens program

Prisuddelingen fejres i Bent Melchiors ånd med debatter og dialoger mellem forskellige synspunkter inden for de emner, som særligt optog Bent. Derudover vil der være musikalske indslag og lidt til ganen undervejs.

Aftenens program:

17:00 Velkomst ved Özlem Cekic (generalsekretær Foreningen Brobyggerne)
17:15 Musikalsk indslag med Cahit Ece og billedshow fra Bent Melchiors liv
17:25 Samtale mellem Jane Sandberg (bestyrelsesformand Brobyggerne) og Janus Møller Jensen (direktør Dansk Jødiske Museum)
17:35 Tale ved John Melchior (Bent Melchiors søn)
17:45 Samtale om flygtninge: Andreas Kamm (fhv. generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp) og Paula Larrain (journalist og flygtning), Nagieb Khaja (dokumentarist og journalist). Moderator Özlem Cekic
18:05 Musikalsk indslag med Benjamin Koppel og Anders Koppel
18:15 Pause med forfriskninger
18:50 Quiz om brobygning og dialog mellem: Pernille Skipper (EL), Poul Madsen (journalist og fhv. chefredaktør Ekstra Bladet) og Manu Sareen (forfatter og tidl. minister) mod Kristian Thulesen Dahl (DF), Sikandar Siddique (FG) og Søs Marie Serup (ejer BY SERUP og politisk kommentator)
19:15 Musikalsk indslag med Henrik Goldschmidt og Anders Singh
19:25 Motivation af prisen ved Özlem Cekic og Jane Sandberg
19:40 Prisoverrækkelse og tale af prismodtageren
19:45 Farvel og tak

Køb billetter her

Priskomiteen

Özlem Cekic, generelsekretær i Foreningen Brobyggerne

Jane Sandberg, bestyrelsesformand i Foreningen Brobyggerne

Alan Melchior, Bent Melchiors søn

Jair Melchior, overrabbiner og Bent Melchiors barnebarn

Per Magid, advokat og ven af Bent Melchior

Anders Jerikow, journalist og forfatter til bogen Brobyggere

Ulla Skorstengaard, sognepræst i Gilleleje Sogn

Christian Friis Bach, stifter af warfair

Bent Melchior prisen 2023

Landstingssalen på Christiansborg

Du kan læse aftenens program her

17:00 Velkomst ved Özlem Cekic, generalsekretær for Brobyggerne

17:05 Åbningstale ved Søren Gade, formand for Folketinget

17:15 Visning af video: Bent Melchior om tolerance

17:20 Tale ved overrabbiner, Jair Melchior

17:30 Panelsamtale om grænser for tolerance ved Peter Hummelgaard, Flemming Rose, Marianne Christiansen & Bertel Haarder. Modereret af Özlem Cekic

18.05 Satirisk indslag om tolerance af Karina Willumsen 

18:15 Pause med forfriskninger

18:40 Quiz: Oraklerne dyster om tolerance. Politikere og journalister dyster mod hinanden med Özlem Cekic som quizmaster. Politikere: Alex Vanopslagh, Rosa Lund & Sjúrður Skaale. Journalister: Lotte Folke Kaarsholm, Henrik Qvortrup & Christian Jensen.

19:15 Motivation af prisen ved Özlem Cekic & Jane Mylenberg

19:20 Prisoverrækkelse og tale fra modtageren

19:30 Musikalsk indslag med Pernille Rosendahl

20:00 Farvel og tak for i aften

 

Læs mere

I 2023 blev prisuddelingen afholdt i Landstingssalen på Christiansborg.

Bent Melchior Prisen og den smukke statuette af Jens Galschiøtt gik til professor i islamiske studier ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, Jakob Skovgaard-Petersen, for altid at insistere på, at viden, dialog og tolerance er den kloge vej at betræde. Jakob Skovgaard-Petersens takketale kan du læse herunder.

Læs aftenens taler:

Özlems Cekics velkomsttale
Søren Gades åbningstale
Jane Mylenberg og Özlem Cekics motivationstale af prismodtageren
Prismodtager Jakob Skovgaard-Petersens takketale

 

 

prisuddelingen 2022

Dronningesalen i Den Sorte Diamant

Du kan læse programmet for 2022 her 

17:00 Velkomst ved Özlem Cekic (generalsekretær, Foreningen Brobyggerne)

17:15 Musikalsk indslag med Cahit Ece og billedshow fra Bent Melchiors liv

17:25 Samtale mellem Jane Sandberg (bestyrelsesformand Brobyggerne) og Janus Møller Jensen (direktør Dansk Jødiske Museum)

17:35 Tale ved John Melchior (Bent Melchiors søn)

17:45 Samtale om flygtninge:
Andreas Kamm (fhv. generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp), Paula Larrain (journalist og flygtning) og Nagieb Khaja (dokumentarist og journalist). Moderator Özlem Cekic

18:05 Musikalsk indslag med Benjamin Koppel og Anders Koppel

18:15 Pause med forfriskninger

18:50 Quiz om brobygning og dialog:

Hold 1: Pernille Skipper (EL), Poul Madsen (journalist og fhv. chefredaktør Ekstra Bladet) og Manu Sareen (forfatter og tidl. minister)
Hold 2: Kristian Thulesen Dahl (DF), Sikandar Siddique (FG) og Søs Marie Serup (ejer BY SERUP og politisk kommentator)
Quiz master: Özlem Cekic

19:15 Musikalsk indslag med Henrik Goldschmidt og Anders Singh

19:25 Motivation af prisen ved Özlem Cekic og Jane Sandberg

19:40 Prisoverrækkelse og tale af prismodtageren

19:45 Farvel og tak

Læs mere

I 2022 blev Bent Melchior Prisen afholdt i Den Sorte Diamant. Prisuddelingen blev afholdt i samarbejde med Dansk Jødisk Museum, som er et kulturhistorisk museum, der bidrager til at sikre Danmarks jødiske kulturarv. 
Bent Melchior Prisen og den smukke statuette af Jens Galschiøt gik i 2022 til rektor fra Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, for hans store indsats med at sikre undervisning til udviste unge asylsøgende. Hans takketale kan læses herunder.

Læs aftenens taler:
Özlem Cekics velkomsttale
Jane Sandberg og Özlem Cekics festtale til prisoverrækkelsen
Prismodtager Henrik Vestergaard Stokholms takketale

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.