STØT

BROBYGGERNE

Vi bygger broer med dialog

Dialog oplyser os, repræsenterer os og forbinder os på tværs af alt det, der adskiller os. Derfor skal vi holde den demokratiske samtale i gang og åben for alle.

Brobyggerne – Center for Dialogkaffe er sat i verden for at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Vi arbejder for et samfund, der bygger på demokratiske værdier med plads til uenighed og forskellighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, der er konstruktiv og kritisk.

Demokrati er ingen selvfølge. Vi arbejder for at bevare og udvikle demokratiet gennem en fortsat dialog på tværs af skel. Vi tror på, at det demokratiske fællesskab bliver styrket, når der er meningsmangfoldighed.

Vi anerkender at alle mennesker er ligeværdige, og i enhver konflikt arbejder Brobyggerne på tolerance på alle fronter. Tolerance er en forudsætning for friheden til at være uenig og forskellig. Vi er godt klar over, at den proces kan være smertefuld, men vi arbejder for et samfund, der håndterer sine konflikter med ord og argumenter, og ikke med vold eller trusler.

Brobyggernes ambition er at være en folkebevægelse, der i fællesskab gør sig umage for at tolerere forskelligheden. Vi tror på, at ansvaret for det samtalende demokrati ligger hos den enkelte og i fællesskabet, og derfor arbejder vi i Brobyggerne på begge niveauer. Vi igangsætter projekter og udvikler redskaber, der styrker dialogen og demokratiet blandt enkeltindivider, befolkningsgrupper, i organisationer og institutioner.

Vi ved godt, at alt ikke løser sig gennem dialog, men vi ved også, at intet løser sig uden.

Vi har pligt til at lytte

Dialog kræver mod, vedholdenhed, tid og ikke mindst tålmodighed. At være brobygger er ikke det samme som at være ukritisk. Kritiske samtaler kan være ubehagelige, men det er vigtigt, at vi ikke går i ly med vores meningsfæller bag mure af frygt for alle ”de andre”. Det skaber mistillid, dyrkelse af fjendebilleder og manglende vilje til at lytte til hinanden.

I det ophedede debatklima, hvor egne holdninger ophøjes til absolutte sandheder, og hvor modstanderens synspunkter slås hårdt ned og marginaliseres som illegitime. Konsekvensen er, at vi blander os mindre, dømmer mere og går i tomgang i hvert vores ekkokammer.

Foreningen Brobyggerne ønsker at vende tendensen og føre den i retning af mere dialog på tværs af uenigheder. Ikke fordi vi skal blive enige om alt; tværtimod, modpoler skaber dynamik. Men fordi ensidig argumentation i et polariseret debatklima ikke gør os klogere, hverken på hinanden eller den verden, vi lever i. Og vi har brug for at blive klogere sammen, hvis vi skal løse vores samfunds udfordringer, nu og i fremtiden.  

I Brobyggerne vil vi gerne luge ud i fordommene, og den mest effektive ukrudtsbrænder er dialog og tolerance over for uenighed. Vi insisterer på at holde samtalen i gang, uagtet at vi ikke når til enighed. Den gode stemning behøver ikke gå fløjten af den grund, når blot vi evner at tale om det svære uden at sværte hinanden til.

Vi tror på, at alle mennesker har værdi, og at alle mennesker er lige. Vi tror også på, at ligesom man har ret til at blive hørt, har man pligt til at lytte. 

Mission

Brobyggerne har som mission at fremme dialog, forståelse og tolerance mellem mennesker med modsatrettede holdninger, værdier og levemåder.

Vision

Vi ønsker at fremme et samfund, der håndterer sine konflikter og uenigheder med ord og argumenter – og ikke med vold og trusler.​

Vores grundværdier 

Nysgerrighed

Vi tager et personligt ansvar for at undgå forudindtagede holdninger og stræber efter at blive klogere på os selv og på andre. Vi er tydelige, når det gælder vores demokratiske ståsted, og vi bestræber os samtidig på at være bevidste om egne fordomme, blinde vinkler, ekkokamre eller bias. Vi søger ikke for enhver pris konsensus, men ønsker at give plads til meningsmangfoldighed inden for rammerne af et demokratisk samfund. 

Tolerance 

Vi tror på, at det enkelte menneske har frihed, men også ret til, at være forskellig og uenig. Vi arbejder ud fra den tese, at tolerance gør friheden mulig, og frihed gør tolerancen nødvendig. Vi mener, at alle mennesker er ligeværdige, og i enhver konflikt arbejder Brobyggerne for at fremme tolerance på begge sider af broen.

Umage 

Vi bestræber os på så godt vi kan på at fremme forbindelsen, forståelsen og tolerancen mellem mennesker, hvis holdninger, værdier og levemåder støder sammen. Vi føler en forpligtelse til at arbejde for et samfund, hvor der er mest mulig frihed til at være både forskellige og uenige.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.