STØT

BROBYGGERNE

Brobyggerugen
Foto © Bente Simone Jæger

BrobyggerUGENs formål

Mennesker fødes åbne og fordomsfrie, men allerede i grundskolen sætter børn spørgsmålstegn ved det, de ikke kender. Hvis vi skal sikre en forståelse mellem befolkningsgrupper, er det centralt, at der allerede i skoletiden kommer dialog med og mellem børn om, hvad det vil sige at være forskellige. 

I Foreningen Brobyggerne har vi udviklet en metode til at uddanne og træne grundskolelever og deres lærere til at tænke og handle dialogisk. Gennem en ”Brobyggeruge” med undervisning, Brobyggerspillet, konkrete aktiviteter og mødet med ‘de andre’ i form af dialogkorps og andre elever fra ‘venskabsskoler’, udfordrer vi elevernes normer, fordomme og tolerance for uenighed. Vi giver dem dialogiske kompetencer, så de kan forebygge og håndtere store og små konflikter i deres hverdag. Dette har vi gjort siden 2018, og indtil videre er knap 955 elever og 37 lærere har været igennem vores forløb.

I 2023-24 deltager 16 nye klasser på fire københavnske grundskoler i Brobyggerugen, som også udbredes til 3 nye kommuner. 

På denne side kan du læse mere om Brobyggerugen og Brobyggerspillet. Ønsker du at igangsætte forløbet på din skole, kan du gratis hente vores undervisningsmateriale ”Brobyggerugen”, der kan bruges uanset om du planlægger en hel temauge eller søger inspiration til et enkelt moduls undervisning. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis vi skal stå for et forløb.

Hvad er Brobyggerugen?

Siden 2018 har vi samarbejdet med Københavnske grundskoler om gennemførelse af Brobyggerugen for elever på 5.-9. klassetrin. Under Brobyggerugen undervises eleverne bl.a. i diskrimination, fordomme, generaliseringer, normer, politik og samfund - alt sammen viden, der gavner demokratiets grundsten. Formålet er at styrke elevernes forståelse af dialog, demokrati, frihedsrettigheder og forskellighed. Eftersom Brobyggerugen udføres i tæt samarbejde med lærerne, består Brobyggerugen både af undervisning af lærere og elever.

Eleverne uddannes og trænes i seks temaer:

 1. Demokrati og forskelligheder
 2. Sprog der åbner og lukker
 3. Normer
 4. Fordomme og forforståelser
 5. Dialog og Kommunikation
 6. Konflikter og løsninger

Ugen kulminerer med ”fællesdagen” fredag, hvor eleverne mødes på tværs af skoler, afprøver deres nye dialogredskaber i praksis og spiller Brobyggerspillet (læs mere nedenfor). Under temaugen får eleverne besøg af dialogkorps, der deler personlige fortællinger og underviser om forskellige minoritetsgrupper i samfundet. Længere nede kan du se alle vores samarbejdspartnere.

Lærerne kommer på et kursus forud for temaugen, som dels forbereder dem til at arbejde med Brobyggerugens undervisningsmaterialer og metoder og dels ruster dem til at agere brobyggende rollemodeller i hverdagen – bl.a. gennem øget bevidsthed om egne normer, fordomme og konfliktmønstre. Lærerkurset danner en ramme og et fælles sprog for lærergruppens arbejde med temaugen og den efterfølgende forankring på skolerne. 

Vi har har siden 2018 samarbejdet med Guldberg Skole, Lundehusskolen, Tingbjerg Skole, Randersgade Skole, den jødiske skole Carolineskolen og friskolen Al-Hikmaskolen.
I alt er 37 lærere og 955 elever blevet uddannet i brobygning i forbindelse med Brobyggerugen. 

Kom på lærerkursus

I 2023-2024 afholder vi gratis kurser for lærere, der ønsker kompetencer til at styrke deres elevers evne til at indgå i dialog og håndtere og konflikter omkring ’anderledeshed’. Kurset klæder lærerne på til at undervise i Brobyggerugens temaer, bl.a. gennem arbejde med lærernes normer, fordomme og konfliktmønstre.

Læs mere om vores lærerkurser her!

Er du lærer i Storkøbenhavn og interesseret i at høre mere, så skriv til vores projektleder Ebbe på ebbe@brobyggerne.dk 


 

"Jeg har lært om normer og racisme/antiracisme, og jeg har også snakket med en masse folk med andre religioner, meninger og holdninger"
     - Elev, 7. klasse 

 

"Jeg tror virkelig, at jeg kommer til at være mere åben, hvis jeg møder folk, også når jeg bliver ældre. Også mere åben over for at snakke med andre religioner, ikke kun folk som ligner mig, og som også er jøder, men også andre folk. Hvor de måske har noget nyt, som de kan bidrage med til min viden og åbne nogle nye vinduer"
   - Elev, 6. klasse

 

"Jeg har lært hvordan man viser med sit kropssprog, at man er interesseret og lytter, og hvordan man får andre til at føle sig trygge"
     - Elev, 6. klasse

Bestil undervisningsmaterialet
"Brobyggerugen"

Undervisningsmaterialet kan bruges uanset om du planlægger en hel temauge, eller du søger inspiration til et enkelt moduls undervisning.

Materialet består af en let tilgængelig undervisningsmanual, som er opdelt i seks afsnit med materiale til 1-2 modulers undervisning om hvert tema, og et stort øvelseskatalog med 25 øvelser med detaljerede vejledninger, der er lige til at samle op og gå i gang. Desuden kan du i materialet finde begrebsdefinitioner og anvisninger for tilrettelæggelse af undervisningen, samt oversigt over organisationer, der laver skolebesøg om emnerne, og anbefalet litteratur.

Bestil undervisningsmaterialet

Bestil Brobyggerspillet

Brobyggerspillet er et samtalespil uden vindere og tabere, rigtige eller forkerte svar. En ad gangen ruller man terningen og trækker et kort med den farve, som terningen viser. Der står et spørgsmål på hvert kort, og spillets deltagere deler deres holdning og refleksioner og bliver klogere på hinanden. Spillet hjælper til at sætte ord på det, vi har til fælles, og det vi tænker forskelligt om.

Spillekortene er inddelt i følgende kategorier: Fællesskab, Tillid, Fordomme, Mig, Sandt/falsk og Joker.

Spillet er udviklet til brug i Brobyggerugen til elever fra 10 år og op. 500 elever har under udviklingen afprøvet spillet, og siden da har hundredvis af elever og voksne brugt spillet i forbindelse med Brobyggerugen.

Bestil Brobyggerspillet

Mediedækning

Kristeligt Dagblad (5. oktober 2022): Er man stadig muslim, hvis man elsker en anden kvinde?

Berlingske (5. nov. 2021): De har aldrig kendt en jøde - men så fik københavnsk skole et særligt besøg: “jeg regnede med at de var besat af deres tro” 

TV2 Lorry (29. okt. 2021): Nyhedsudsendelse kl. 18:30  

Folkeskolen.dk (4. okt. 2021): Lærere siger deres fordomme højt på brobygger-kursus

Skolemonitor (15. okt. 2021): “Man skal ikke være konfliktsky”: Brobyggerne klæder lærere på til at håndtere samtaler om racisme og homofobi 

Danmarks Radio (21. feb. 2019): Özlem Cekic uddanner skoleelever i at bygge bro og nedbryde fordomme.

Kristelig Dagblad: Bag de højsikrede mure forsøges fordomme nedbrudt.

Politiken (5. marts 2019): Når Lea skal hjem i dag, vil hun gå den lige vej - hun er ikke bange for drengene mere.

TV2 Lorry (9. feb. 2019): Østerbro og Tingbjerg i kædedans bygger bro mellem samfundslag.

Ekstra Bladet (26. apr. 2019): Børn er Paludans reklamesøjle.

Både P4 og P1 Orientering lavede reportager fra skolerne.

Samarbejdspartnere

Brobyggerugen er støttet af Tryg Fonden og Folketinget. Stort tak til de grundskoler som er en del af projektet! På vores lærerseminarer har vi besøg af dygtige undervisere og adskillige demokratiske organisationer. Også tak til vores andre uundværlige partnere.

 

 • Tryg Fonden
 • Folketinget
 • Gorilla Media
 • Lundehusskolen
 • Carolineskolen
 • Tingbjergskolen
 • Randersgadeskolen
 • Al-Hikma Skolen
 • Learning4life.dk
 • Forum teater
 • De nye stemmer
 • Mind mover
 • Stemplet
 • Sabaah
 • Jødisk Informationscenter
 • Flashy peacock

Tilmeld dig Brobyggernes nyhedsbrev

Få indblik i de nyeste aktiviteter med brobyggende arbejde i virksomheder, skoler, institutioner mv. direkte i din indbakke. Tilmeld dig kommende nyhedsbreve her. 

Tilmeld
Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.