STØT

BROBYGGERNE

Grøn Dialogkaffe
Uenigheder mødes

Hvorfor Grøn Dialogkaffe?

De næste tre år vil vi med projektet Grøn Dialogkaffe styrke dialogen om den grønne omstilling og modvirke polarisering i den grønne debat. 

De seneste år har vi set at debatten om nye klima- og biodiversitetsprojekter hurtigt polariseres, og  de uenige parter har svært ved at lytte til hinanden. Det er en bekymrende udvikling idet vi befinder os i krydsfeltet mellem to store kriser, der kalder på omfattende tiltag. Kriserne hænger sammen, men ofte ender hensynet til det ene med at spænde ben for det andet.

Den grønne omstilling er dilemmafyldt, og rummer forskellige legtime bekymringer og prioriteringer.  Det er vores forventning, at dilemmaerne vil blive tydeligere og større i de kommende år, når vi skal levere på de store målsætninger for klima og biodiversitet. Et stort flertal af befolkningen og folketingets partier er enige om de overordnede mål, men når det kommer til de konkrete prioriteringer og beslutninger starter uenighederne ofte.   

Hvad kan vi gøre? 
Brobyggerne ønsker at vende tendensen fra polarisering og konflikt i retning af mere dialog på tværs af uenigheder. Ikke fordi vi skal blive enige om alt, men fordi ensidig argumentation i et polariseret debatklima ikke gør os klogere. Vi har brug for at blive klogere sammen. Det kræver at vi mødes på tværs og lytter nysgerrigt til hinandens perspektiver. 

Hvad er Grøn Dialogkaffe?

Grøn Dialogkaffe vil engagere borgere i hele Danmark - vi vil styrke dialogen og samarbejde bredt med foreninger, virksomheder, lokale ildsjæle og ungdomsuddannelser. Projektets har to hovedaktiviteter, der vil styrke den  konstruktive dialoger om klima og biodiversitetsløsninger.  

10 Grønne Dialogkaffemøder
De Grønne Dialogkaffemøder har til formål at flytte samtalen om biodiversitet og klima væk fra kommentarsporet på sociale medier, ud af ekkokamrene og ind i lokalsamfundene rundt om i Danmark. Her skal eksperter, borgere og politikere mødes om lokale problemstillinger. Dialogkaffemøderne skal bidrage med flere nuancer, mere viden og mindre polarisering mellem de forskellige repræsenterede holdninger. 

10 Grønne Dialogværksteder for unge: 
Som led i at sikre engagement fra den unge generation, vil der som optakt til Dialogkaffemøderne afholdes Dialogværksteder for unge på de forskellige lokale ungdomsuddannelser. De Grønne Dialogværksteder kombinerer oplæg af engagerende undervisere, øvelser og en workshop, hvor de unge udvikler ideer til deres egne lokale aktiviteter. De deltagende inspireres, opnår viden om dialogiske redskaber og brobygning fra forskellige faglige vinkler  med biodiversitet og klima som den ’grønne’ tråd. 

Samarbejdspartnere

Den Grønne Dialogkaffe er støttet af Forenet Kredit, Østifterne og 15. juni Fonden.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.