STØT

BROBYGGERNE

37 skolelærere klar til at uddanne fremtidens brobyggere

37 lærere fra de religiøse friskoler Al-Hikma Skolen og Carolineskolen, og folkeskolerne Guldberg Skole og Lundehusskolen, har gennemført brobyggernes kompetenceudviklingsforløb, der klæder dem på til at gå ind i svære samtaler og undervise temaugen Brobyggerugen. Dette skoleårs lærerkurser er nu afsluttet, og næste uge er det elevernes tur, når 250 elever har en hel uges brobygning på skoleskemaet.

Hvorfor træne lærere i brobygning?

Hver fjerde dansker er klar til at indskrænke demokratiske rettigheder for personer med ekstreme holdninger, viser en undersøgelse fra Vive, der udkom i august 2022:

”Et velfungerende demokrati er blandt andet kendetegnet ved, at borgere accepterer, at andre borgere vælger at stemme på et andet politisk parti, end man selv gør. Nyere studier og begivenheder har dog vist, at mange borgere har en meget høj modvilje mod personer, der ikke deler deres politiske holdninger. Man taler i disse tilfælde om, at der er en høj grad af polarisering blandt borgerne.”

Undersøgelsen viser, at tolerancen er udfordret i Danmark. Derfor bør vi tale mere sammen med dem, vi er uenige med. Dette er dog ikke en selvfølge. Det kræver dannelse og uddannelse at opbygge et samfund med et stærkt demokrati og en høj grad af tolerance - og arbejdet skal starte allerede i skolen.

Det starter hos børnene - men vi skal have lærerne med

I 2018-2019 gennemførte vi den første Brobyggeruge med 500 elever. Pilotprojektet viste, at der var behov for at give lærerne redskaber for at sikre at brobyggermetoden forankres på skolerne. Lærerne står med en stor opgave som de afgørende fagfolk, der uddanner fremtidens demokrater. Den opgave klæder Brobyggerugens lærerkurser dem på til.

I 2021 og 2022 har lærere fra fire forskellige københavnske skoler fået viden om og redskaber til at undervise i brobygningens kerneværdier. På kurserne udfordres lærerne til at reflektere over deres egne fordomme og konfliktstile. På kurserne dette efterår er de blandt andet blevet undervist af lektor i retorik Kristine Marie Berg, der er specialiseret i sprog der åbner og lukker. Med udgangspunkt i egne erfaringer har de undersøgt, hvordan sproglige ”syndebuk” kan lukke en samtale. De har også haft besøg af Mette Juel Madsen fra Center for Konfliktløsning, der har undervist i konflikthåndtering. Mangfoldighedskonsulent Fahad Saeed fra LGBT+ foreningen Sabaah har undervist om vigtigheden i normkritiske tanker og minoritetsrettigheder.

Årets lærerkurser blev afsluttet med en fælles kursusdag for lærere fra Al-Hikma Skolen og Guldberg Skole. Med besøg fra Forumteatergruppen CreActor blev lærerne udfordret til at anvende redskaber til samtale og konflikthåndtering i praksis - og på gulvet med alle kollegerne som tilskuere. Teatergruppen spillede et scenarie med en konflikt mellem en lærer og en elev. Lærerne bød ind med reflekterede inputs til, hvordan man som lærer bedre kan bygge bro til sine elever.

Nu er det elevernes tur

I næste uge skal lærerne ud og prøve brobygningsundervisningen af i praksis, når der afholdes temauger for 5.-8. klasser på Al-Hikma Skolen i Valby og Guldberg Skole på Nørrebro. Under Brobyggerugen bliver eleverne undervist i frihedsrettigheder, fordomme, dialog, sprogets betydning og hvad demokrati er. Gennem forskellige øvelser træner de at håndtere store og små konflikter i deres hverdag. Hvis vi skal sikre en forståelse mellem befolkningsgrupper, er det centralt, at der allerede i skoletiden kommer dialog med og mellem børn om, hvad det vil sige at være forskellige.

Nu er det sidste hold lærer klar til at undervise i brobygning i næste uge. Vi glæder os til at følge med, når det bliver elevernes tur til at prøve kræfter med brobygning, dialog og tolerance. Du kan også følge med på Brobyggernes Facebook, Instagram og Twitter.

Er du interesseret i at læse mere om vores undervisningsmateriale og metoder? Du kan bestille materialet gratis via vores hjemmeside: https://brobyggerne.dk/brobyggerugen/

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.