STØT

BROBYGGERNE

Grøn Dialogkaffe skal bygge bro Danmark rundt, hvor klima- og naturdebatten splitter

Hvordan ser fremtidens landbrug ud med en ny CO2-afgift? Hvad gør vi, når vandet truer med at oversvømme vores hjem og byer? Må nationalparkerne adskille sig fra den natur, vi kender? Hvem har ansvaret for, at Danmark bliver grønnere i morgen end det var i går? Borgere, politikere eller virksomheder?

Spørgsmålene og dilemmaerne i klima- og naturdebatten er mange. Men ofte udvikler det sig til en skyttegravskrig, hvor to skarpt optrukne fronter råber fra hver sin side uden at lytte. Debatten går i sort, hvor den burde være grøn. Det vil Foreningen Brobyggerne nu lave om på med et nyt landsdækkende projekt, som styrker den grønne dialog lokalt.

Grøn Dialogkaffe hedder projektet, som de næste tre år vil engagere mere end 2.000 borgere i åbne dialogkaffemøder og 1.000 unge i grønne dialogværksteder i 10 forskellige byer i hele landet.

Formålet er at styrke dialogen om grøn omstilling og modvirke den polarisering, som nemt bliver resultatet af uenigheder og forskellige prioriteringer, når emner som naturnationalparker, vindmøller, solcelleparker m.m. rykker tæt på i lokalsamfundet.

Derfor vil Brobyggerne med Grøn Dialogkaffe konkret styrke borgernes evne til dialog og tolerance, når de engagerer sig i natur- og klimadebatten, gennem to aktiviteter: Åbne dialogkaffemøder og grønne dialogværksteder for unge Danmark rundt, hvor borgere mødes på tværs af forskelle i interesser og prioriteringer, generationer og baggrunde.

Generalsekretær Özlem Cekic, Brobyggerne, ser frem til de mange borgermøder og aktiviteter:

Stort set ingen er mere i tvivl om, at klima- og naturkriserne kalder på handling. Vejret bliver vildere og vildere, og stadig flere dyr og planter uddør. Men trods udbredt holdning om at ”noget må gøres”, så kan viljen også nogle gange være vigende i de små lokalsamfund, når kravet om forandring kommer til vores baghave, mountainbike-bane eller påvirker udsigten fra sommerhuset. Brobyggerne ønsker at vende tendensen fra polarisering og konflikt i retning af mere dialog på tværs af uenigheder og prioriteringer til gavn for miljøet og klimaet. Ikke fordi vi skal blive enige om alt; tværtimod, modpoler skaber dynamik. Men fordi ensidig argumentation i et polariseret debatklima ikke gør os klogere, hverken på hinanden eller den verden, vi lever i. Og vi har brug for at blive klogere sammen, hvis vi skal løse vores samfunds natur og klimaudfordringer, nu og i fremtiden. Det kræver først og fremmest, at vi mødes på tværs og lytter nysgerrigt til hinanden.

Grøn Dialogkaffe er blevet til virkelighed i samarbejde med 15. juni Fonden, Østifterne og Forenet Kredit, som alle har støttet projektet økonomisk med tilsammen 3.650.000 kr.

Samfundet står over for store udfordringer ift. biodiversitetstab, klimaforandringer og negativ miljøpåvirkning. Det mærker alle borgere. 15. Juni Fonden vil gerne bidrage til at gøre naturen til en folkesag, så udfordringerne og de mulige løsninger sættes til debat rundt om i landet. Det sker nu i stor skala gennem Den Grønne Dialogkaffe, og Fonden håber, at mange vil deltage i dialogen,” siger direktør i 15. juni fonden, Henriette Christiansen.

Samtalen og fællesskabet er limen, der holder vores samfund sammen, både i de store beslutninger og i hverdagslivet. Den grønne omstilling kalder på store forandringer og det kan slå skår i fællesskabet, hvis ikke vi passer på. Jeg håber, at projektet her kan være med til at skabe rammerne for den nødvendige dialog om den grønne omstilling på tværs af holdninger, alder og interesser, så vi kan flytte os sammen med respekt for hinanden,” siger Michael Demsitz, formand for Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Dialog – og nuancer – er vigtig og nødvendig, når der skal findes løsninger på den grønne omstilling. Vi håber, at der vil være stor tilslutning til debatterne rundt om i landet,” siger Lars Suhr Olsen, direktør i Østifterne.

Startskuddet til Grøn Dialogkaffe lyder den 19. marts 2024 på Nyborg Gymnasium, hvor Brobyggerne inviterer til dialogkaffe med elever, borgere, folkevalgte, virksomheder og interesseorganisationer.

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.