STØT

BROBYGGERNE

Generalforsamling 2024

Mandag d. 15. april fra kl. 17:00–19:30 holder Brobyggerne generalforsamling i Røde Kors’ lokaler på Blegdamsvej 27, 2100 København Ø.

Vi indkalder derfor alle medlemmer til generalforsamling. Det samlede materiale til behandling på generalforsamlingen er lagt op på vores hjemmeside. Du kan tilgå det ved at klikke her.

For at vi er sikre på, at vi har kaffe nok på kanden, må du gerne tilmelde dig generalforsamlingen ved at klikke her. Tilmeldingsfrist den 11. april.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges
  4. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen og/evt. suppleanter
  8. Valg af en revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 6 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 5.4. Forslagene kan sendes til hanne@brobyggerne.dk. Du kan læse foreningens vedtægter her.

Senest 7 dage før generalforsamlingen udsender vi det samlede materiale til behandling på generalforsamlingen via et nyhedsbrev.

Efter selve generalforsamlingen holder Özlem Cekic et oplæg om Brobyggerne og de planer og drømme hun har for foreningens arbejde i 2024.

Vi slutter dagen af med et spændende oplæg leveret af årets modtager af Bent Melchior Prisen, professor Jakob Skovgaard-Petersen. Jakob vil i sit oplæg give os indsigt i det multireligiøse Mellemøsten. Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål og dialog.

Vel mødt!

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.