Brobygger-medlem

Brobygger-medlem

DKK 100,00 / om året

Vi håber, at vi i fællesskab kan starte en massebevægelse, hvor den enkelte borger tager personligt ansvar for samtalen. Derfor håber vi, at du vil melde dig ind som medlem og også vil opfordre dine venner til at være medlemmer hos Brobyggerne. Målet med massebevægelsen skal ikke være, at alle skal blive enige, men at vi skal udvikle og skærpe evnen til at rumme vores uenighed og forskellighed. Det er en gigantisk udfordring og kan være en smertefuld proces, men det er fundamentet for et vitalt og bæredygtigt demokrati.

Beskrivelse

Håber du vil være medlem og Brobygger

Vi har på tværs af vores politiske og religiøse forskelle etableret Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe, som du nu bliver en del af. Formål er at fremme dialogen mellem befolkningsgrupper i Danmark. Foreningens vision er et samfund, der bygger på og fremmer de danske traditioner for forskellighed og uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, som er kritisk og konstruktiv. Med det for øje skal centret tage initiativer for at bygge bro mellem forskellige grupper og individer.

Vi håber, at vi i fællesskab kan starte en massebevægelse, hvor den enkelte borger tager personligt ansvar for samtalen. Derfor håber vi, at du vil melde dig ind som medlem og også vil opfordre dine venner til at være medlemmer hos Brobyggerne. Målet med massebevægelsen skal ikke være, at alle skal blive enige, men at vi skal udvikle og skærpe evnen til at rumme vores uenighed og forskellighed. Det er en gigantisk udfordring og kan være en smertefuld proces, men det er fundamentet for et vitalt og bæredygtigt demokrati.

Som medlem bidrager du til at Foreningen Brobyggerne kan:

  • En brobyggeruge i skolerne, hvor børn og lærere får redskaber til at tale om forskelle og identificere fordomme og fjendebilleder, så de kan lærer at have en større tolerance over for ” de andre.
  • Vi vil forsøge at etablere en dialog med lukkede miljøer, hvor ekstremisme og antidemokratiske holdninger og normer trives. Vi tror ikke på forbud, men på at sociale forandringer og holdningsændringer skabes gennem debat og eksponering.
  • Vi vil gøre samtalesaloner til en institution i lokalsamfundet og organisere rum for dialogkaffe på arbejdspladser og andre steder. Hensigten er at fokusere både på midten og på radikale miljøer i samfundets periferi.

Som medlem får du følgende fordele:

  • 4 årlige online nyhedsbreve
  • Rabat på udvalgte ydelser.
  • Direkte invitationer til arrangementer, hvor du er sikret en plads.

Du kan følge vores arbejde på:

Facebook: https://da-dk.facebook.com/foreningenbrobyggerne/
Twitter: @brobyggerne
Du kan læse mere om os på www.brobyggerne.dk

Personerne bag Brobyggerne – Center for Dialogkaffe er:

Generalsekretær Özlem Cekic, initiativtager
Formand, Bent Melchior, tidl. overrabbiner
Næstformand, Jane Sandberg, museumsdirektør og forfatter
Andreas Kamm, tidl. generalsekretær Dansk Flygtningehjælp
Eva Smith, professor, dr.jur
Flemming Rose, journalist, forfatter
Aydin Soei, sociolog, forfatter
Emek Volkan Gürkan, senior systemudvikler
Vivi Larsen, mangfoldighedsspecialist

 

De bedste hilsner,
Özlem Sara Cekic
Generelsekretær for Brobyggerne – Center for Dialogkaffe