STØT

BROBYGGERNE

Mennesker fødes åbne og fordomsfri, men allerede i grundskolen sætter børn spørgsmålstegn ved det, de ikke kender. Hvis vi skal sikre en forståelse mellem befolkningsgrupper, er det centralt, at der allerede i skoletiden kommer dialog med og mellem børn om, hvad det vil sige at være forskellige. Lærerne er de afgørende fagfolk til at danne og uddanne elever til at være fremtidens brobyggere.

I 2021-2022 samarbejder vi med Københavnske grundskoler om gennemførelse af temaugen Brobyggerugen for elever på 5.-9. klassetrin. Forløbet bygger på erfaringer fra et pilotprojekt, der viste et stort behov for at arbejde med skolebørns forståelse af demokrati, frihedsrettigheder, dialog og forskellighed. Under Brobyggerugen arbejder eleverne med normer, fordomme, konflikthåndtering og dialog, de får besøg af dialogkorps og mødes med elever fra en skole i et andet kvarter. Som en del af projektet tilbydes lærere og pædagogisk personale en række kursusdage, der dels forbereder dem til at arbejde med Brobyggerugens undervisningsmaterialer og metoder på temaugen og efterfølgende, og dels ruster dem til at agere brobyggende rollemodeller i hverdagen.

Projektet er støttet med midler fra Tryg Fonden og Folketinget.
Skal din skole være med i projektet, så kontakt os for at høre mere på kontakt@brobyggerne.dk. På denne side kan du finde al relevant undervisningsmateriale, så du kan igangsætte en Brobyggeruge på din skole. Materialet består af en række øvelser og korte oplæg, der lægger op til refleksion over det overordnede tema: at frihed til alle kræver tolerance over for det, der er anderledes.

I 2018 udviklede og gennemførte vi en temauge om brobygning for grundskoler med støtte fra Tryg Fonden.
Mere end 500 skoleelever på fire københavnske grundskoler tog del i forløbet, hvor de over fem dage arbejde med bl.a. frygt og konflikter omkring ’andethed’ og fordomme over for andres religion, sprog, kultur, etnicitet, seksualitet, holdninger og grænser. Evalueringen fra pilotprojektet i 2018 viste, at Brobyggerugen flyttede elevernes holdninger til diversitet gennem metodisk undervisning, konkrete aktiviteter og mødet med dialogaktører samt elever fra venskabsskoler. 89% af eleverne gav udtryk for, at de havde fået nye redskaber til at gå i dialog med andre på tværs af forskelle. Derudover blev projektet omtalt positivt i store aviser, herunder bl.a. DR, Kristeligt Dagblad, Politiken og Ekstra Bladet.
Pilotprojektet var en stor succes og har resulteret i, at Trygfonden i 2021 har støttet videreudvikling og udbredelse af Brobyggerugen til flere skoler. Læs mere om Brobyggerugen i 2021-22 her: (link)

Min kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.